Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 januari 2017

Nieuwe manier van afval inzamelen van start

Vanaf 1 januari zijn we in de gemeente Renkum op een andere manier afval in gaan zamelen. Het doel is samen meer afval te scheiden. Niet alleen omdat we willen dat Renkum een duurzame, groene gemeente is, maar ook omdat de landelijke overheid daar om vraagt. Het afvalscheidingspercentage is nu ongeveer 60%. We willen in Renkum in 2018 naar 75%, dat is ongeveer 140 kg restafval per inwoner per jaar.

De nieuwe manier van afval inzamelen houdt o.a. in dat de duobak is afgeschaft en restafval en groenafval nu op verschillende dagen wordt opgehaald. Nog een grote wijziging is dat degene die veel restafval produceert ook meer afvalstoffenheffing gaat betalen dan degene die zijn afval goed scheidt en dus weinig restafval heeft. Goed scheiden loont dus!

Een nieuwe manier van afval inzamelen dat is even wennen. Ik merk dat ook zelf. De vertrouwde dag om plasticafval of je vuilnisbak buiten te zetten is er na jaren in eens niet meer. Maar er zijn gelukkig wat hulpmiddelen. De afvalkalender van de ACV en nog veel makkelijker de Afvalwijzer app die je automatisch een app bericht stuurt en aangeeft wanneer welk afval wordt opgehaald.

Dat het voor meer mensen wennen is bleek de afgelopen week wel. Ook in mijn buurt zag ik plasticafval buiten liggen op de dag dat normaal werd opgehaald. Zelfs op de landelijke TV werd er aandacht aanbesteed.
Natuurlijk is die opstartfase vervelend en ziet dat afval buiten er niet uit. Maar ik heb er vertrouwen in dat dit slechts van korte duur is en we en ik zelf snel gewend zullen zijn aan de nieuwe ophaaldagen. Tot die tijd blijft het opletten en misschien ook je buren er even op aanspreken als je ziet dat zij hun afval op het verkeerde moment buiten zetten.

En dan is het natuurlijk afwachten of het lukt om 75% afval te scheiden. Dit systeem van afval inzamelen is al in meerdere gemeenten ingevoerd. De ervaringen daarmee zijn heel positief. Ook zijn er in bijvoorbeeld Veenendaal door de ACV (die haalt ons afval op) proeven gedaan om ervaring op te doen.
In de raad van Renkum is ook afgesproken dat er van het begin af aan geëvalueerd wordt om te kijken of er problemen zijn met het afval inzamelen zodat we tijdig kunnen ingrijpen als er wat mis gaat. Uitgangspunt is het doel om 140 kg restafval per inwoner in 2018 te halen.
Specifiek is hier aandacht gevraagd voor de inzamelfrequentie van het plastic. Mocht het 1 x per 2 weken inzamelen van het plastic tot problemen leiden dan is een eventuele tussentijdse aanpassing van de inzamelfrequentie mogelijk. Uiteraard zullen we hierbij ook naar de kosten moeten kijken. Een extra inzameling van plastic kost geld en zou eventueel ook kunnen leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing.
De D66 fractie is benieuwd naar uw ervaringen en hoopt dat u die ervaringen wilt delen. Dat kan door een bericht te sturen via onze facebookpagina of een mail te sturen naar coenraedt.vandijk@live.com .

Coen van Dijk
Raadslid D66

Download de afval app hier voor iphone of android