Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

Wolfheze denkt in kansen

Op 19 juni jl. schreef Coen van Dijk een opinie stuk over Wolfheze. Dat was een reactie op een artikel in de Gelderlander over de leefbaarheid in het dorp Wolfheze. De strekking van zijn verhaal was dat de leefbaarheid in een dorp een verantwoordelijkheid is van de gemeente en de inwoners samen.

De D66 fractie bracht daarna zelf ook nog een bezoek aan Wolfheze om ook van de inwoners zelf te horen hoe zij denken over de leefbaarheid in hun dorp.

We brachten een bezoek aan de markt, aan de inmiddels beroemde gymzaal van de Prinses Beatrixschool, we bekeken en bespraken de gevaren bij de spoorwegovergang en bekeken de gymzaal op het terrein van ProPersona. We hadden een informeel gesprek met een vertegenwoordiger van het Dorpsbelang en met een aantal inwoners van Wolfheze.

Naast waardering voor het brengen van het bezoek en bekijken van de situatie ter plekke viel ons op dat er veel leeft in Wolfheze! De mensen die wij spraken denken in kansen en oplossingen. De leefbaarheid in het dorp kan beter en een plek om elkaar te kunnen ontmoeten speelt daarbij een belangrijke rol. Daarbij kijken mensen niet alleen naar de gemeente maar willen ze zelf ook wat doen. De verhouding met de gemeente, zo werd gezegd, was tot voor kort eigenlijk best goed. De slechte communicatie rondom het al of niet verdwijnen van de gymzaal bij de Beatrixschool heeft de verhouding (onnodig) op scherp gezet.

Daar is dus werk te doen voor het college van Burgemeester en Wethouders! Inmiddels is er een afspraak gemaakt tussen het Dorpsbelang en het college om de situatie samen te bespreken. Gezien de positieve en opbouwende houding die wij tegenkwamen in Wolheze gaan wij er vanuit dat het moet lukken om constructieve afspraken te maken. Samen de krachten bundelen voor een leefbaar Wolfheze!

Coen van Dijk
Raadslid D66 Renkum

Reageren ? Kan via Facebook of via de mail