Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 januari 2018

Stem op het burgerinitiatief van 2017

Ook dit jaar organiseert D66 Renkum de verkiezing van het burgerinitiatief van het jaar. Burgerinitiatieven dragen in belangrijke mate bij aan het prettige leefklimaat in onze gemeente of onze dorpen. D66 Renkum wil dat graag met alle inwoners vieren en daarom organiseren wij al vele jaren de verkiezing van dit burgerinitiatief van het jaar. Nu kiezen wij het Burgerinitiatief 2017. Op basis van een lange lijst met initiatieven heeft de fractie van D66 Renkum een lijst met 10 genomineerde personen en/of organisaties samengesteld.

De stemming op het burgerinitiatief van 2017 is geopend. U krijgt toegang tot het stem-formulier door hier te klikken of gebruik deze link:  http://polldaddy.com/poll/9904464/ . U kunt tot 31 januari 18:00 uur stemmen.

Om deze stemming eerlijk te laten verlopen hebben we een aantal beveiligingen ingebouwd in de poll. Zo wordt o.a. het IP-adres geregistreerd en gecontroleerd of er niet meerdere keren vanaf het zelfde adres wordt gestemd. Verder moet een zogenaamde Captcha worden ingevuld: deze beveiliging dient om automatisch stemmen via een programmaatje te voorkomen. U ziet dan een foto met twee woorden en deze woorden moet u invullen in het veld onder de foto. Druk hierna op ‘submit’. Pas als dit is gedaan, krijgt u toegang tot de poll. Het is niet mogelijk om zelf de tussenstand te bekijken maar wij zullen via deze site regelmatig een update geven. Heeft u vragen over de stemprocedure of lukt het u niet om uw stem uit te brengen? Neem dan contact op met  Annemijn Kramer.

De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 10 februari 2018, van 10.00-12.00 uur tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Huis van Renkum, Europalaan 11, in Renkum. D66 wethouder Jasper Verstand zal de prijs van het Burgerinitiatief 2017 uitreiken.Hierbij de lijst (in willekeurige volgorde) met de genomineerde initiatieven.

 1. Vrijwilligers Stichting Dierenambulance Nederrijn

Dierenambulance Nederrijn rukt jaarlijks 1500 keer uit om dieren in nood te helpen in de gemeenten Wageningen, Renkum en Rhenen. De deskundige vrijwilligers staan 24 uur per dag en 365 dagen per jaar klaar om de volgende taken uit te voeren:

 • (Nood)hulp aan gewonde en/of zieke dieren, zowel huisdieren als wilde dieren;
 • Vervoer van (wilde) dieren naar een dierenarts, dierenasiel of opvangcentrum;
 • Registratie van vermiste en gevonden dieren;
 • Besteld vervoer naar een dierenkliniek, pension of trimsalon;
 • Vervoer van uw overleden huisdier naar een crematorium, begraafplaats of destructie. 
 1. Vrijwilligers Huis van Renkum

Het Huis van Renkum is dé plek waar inwoners samen met vrijwilligers en beroepskrachten actief bijdragen aan persoonlijk welbevinden, onderlinge betrokkenheid en een leefbare buurt. In het Huis van Renkum kunt u activiteiten organiseren en/of daaraan deelnemen. Je kunt in de ‘Renkumse huiskamer’ terecht voor ontmoeting, activiteiten, maaltijden, de krant lezen, computer (instructie) en voor al uw vragen. Vanaf 1 januari 2017 is er voor alle inwoners in Renkum één aanspreekpunt voor alle ideeën en vragen over een prettige, leefbare samenleving; Renkum Voor Elkaar.

 1. Kerngroep Centrumplan Doorwerth

Wij zien al een aantal jaren een trend dat burgers steeds vaker het initiatief nemen om samen met overheden en marktpartijen complexe plan- en beleidsvormingsprocessen op te pakken. Wij noemen dat burgerplanvorming. Door als burger de lead te nemen in dit soort processen wordt gewerkt vanuit draagvlak en komen vastgelopen processen in beweging. Het proces moet door de overheden en marktpartijen wel ‘gegund’ worden aan de burgers. Ook moeten de burgers toegerust zijn om deze leidende positie in te vullen.

De Kerngroep Centrumplan Doorwerth  is één van de landelijke voorbeeldprojecten voor burgerplanvorming. De gemeenteraad heeft niet alleen waardering voor de inhoud van het plan en de inzet van de Kerngroep, maar vooral ook voor de wijze waarop de kerngroep de gemeenteraad en andere belanghebbenden bij het proces hebben betrokken.

 1. Vrijwilligers werkgroep onderhoud park Bato’s wijk

Nadat het park Bato’s wijk in Oosterbeek in de periode rond 2009 met publieke- en private gelden in oude luister (Engelse landschapsstijl) was hersteld hebben een groep enthousiaste inwoners – met steun van de gemeente – het initiatief genomen tot (een deel van) het groenonderhoud in dit fraaie park. Daartoe wordt in het groeiseizoen iedere 14 dagen gesnoeid, onkruid verwijderd, de waterpartij geschoond en beplanting gepoot. Op deze wijze blijft het park een aantrekkelijke plek, waar vleermuizen, uilen en eekhoorns hun onderkomen hebben.

 1. Stichting Veteranen inloophuis Arnhem e.o., Heelsum

Het Veteranen inloophuis is een non – profit organisatie die aan Veteranen en hun partners, gezinsleden en geïnteresseerden een plek biedt om elkaar te ontmoeten, verhalen uitwisselen, ervaringen delen, maar bovenal vinden wij het belangrijk om een veilige maar gezellige ontmoetingsplaats te zijn. Wij zijn er niet alleen voor postactieve veteranen maar ook voor de actief dienende veteranen.

 1. Stichting Renkum Hart Veilig

De Stichting Renkum Hart Veilig is opgericht op 17 april 2008 en heeft als doelstelling o.a. het verspreiden van defibrillators (AED’s ,Automatische Externe Defibrillatoren)  en het stimuleren van opleidingen tot het gebruik daarvan. Via de link ‘Waar zijn AED’s te vinden’ kunt u 47 AED’s in onze gemeente vinden!

 1. Alle leden van de vrijwillige brandweer gemeente Renkum, brandweer Gelderland Midden

Het is bijzonder dat de veiligheid in onze directe omgeving, in de zin van brandbestrijding en hulpverlenende taken, naast beroepskrachten ook geborgd wordt door vrijwilligers. Na een intensieve opleiding tot manschap kan de vrijwilliger samen met het team uitrukken. De fysieke inspanning is zeer afwisselend, maar ook de geestelijke belasting moet niet uit het oog worden verloren.

 1. Organisatie Poort van Doorwerth

Sinds 2016 is de Poort van Doorwerth een burgerinitiatief geworden draaiende onder de naam Stichting de Poort van Doorwerth. Met een vast team van vrijwilligers zijn wij sindsdien hard aan het werk om van ons dorpshuis hét ontmoetingscentrum van Doorwerth te maken met een ruim aanbod voor alle inwoners van onze gemeente.  Tijdens de openingstijden kan een ieder uiteraard ook gewoon even binnenlopen voor een praatje, een spelletje of een kopje koffie.

 1. Initiatief Werkgroep vier landgoederen in het groen

In Oosterbeek liggen vier landgoederen die landschappelijk en cultuurhistorisch een samenhangend geheel vormen: Park Hartenstein, de Hemelse Berg, de Lage Oorsprong  en de Pietersberg. Drie organisaties, vereniging Vrienden van Park Hartenstein, stichting Dorpsplatform Oosterbeek en stichting Ruimte Denken, zijn in 2015 overeengekomen om samen met in en om het gebied woonachtige burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties dit jaar (2016) te starten met het opstellen van een gebiedsontwikkelingsplan op hoofdlijnen voor de vier bovengenoemde voormalige landgoederen. Plus, en dit in samenwerking met de gemeente, oplossingen te bedenken voor de locatie van de voormalige Reijenga-mavo aan de Talsmalaan. Een initiatief waarbij belanghebbenden vanaf het allereerste begin betrokken zijn en dat ontwikkeld wordt op basis van vertrouwen tussen deelnemende partijen.  

 1. Stichting behoud WOII Erfgoed Gelderland, historie hotel Dreyeroord

Het voormalige hotel Dreyeroord in Oosterbeek, een van de symbolen van de Slag om Arnhem, wordt in oude luister herbouwd. Aanvankelijke voornemens van projectontwikkelaar en de exploitant  om het 170 jaar oude gebouw te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw leidden tot veel commotie. De Stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland  ijverde met verve voor instandhouding van het voormalige hotel.  Dreyeroord gaat er bijna precies zo uitzien zoals de Britse luchtlandingstroepen het onderkomen aantroffen toen ze in de avond van 19 september 1944 aanklopten. Tijdens de gevechten in en rond Dreyeroord raakten 150 van de 300 Britse soldaten van het 7e batallion Kings Own Scottish Borderers gewond of sneuvelden.