Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 januari 2018

Ontevreden over voortgang Centrum voor Landschap Kunst en Cultuur

De fractie van D66 Renkum is ontevreden over de voortgang om te komen tot een Centrum voor Landschap Kunst en Cultuur in onze gemeente.
Wij zijn een voorstander van de vestiging van een dergelijk centrum in onze gemeente. Al enige tijd loopt er een initiatief Zoom dat probeert op de locatie Westerbouwing een centrum te ontwikkelen. Na enige tijd kwam daar nog een ander initiatief bij op Mariendaal. Twee initiatieven tegelijkertijd is teveel van het goede. In onder andere fondswerving loop je dan de kans dat beide initiatieven elkaar voor de voeten lopen met als risico dat beide niets worden.
D66 was dan ook mede indiener van een motie, begin 2017, waarin de wethouder werd opgeroepen te pogen beide initiatieven samen te voegen of tot keuze voor één te komen.

Recent ontvingen we een brief van ZOOM waarin ze hun ontevredenheid aangegeven over dit proces. Reden voor ons om een aantal schriftelijke vragen te stellen.

Thema

Economie, toerisme en cultuur

Renkum is een ondernemende gemeente met een grote diversiteit aan ondernemers. Deze ondernemers zijn belangrijk voor onze dorpen: zij zorgen voor werkgelegenheid en leefbaarheid.
Ook op toerisme heeft de gemeente veel te bieden. De groene omgeving en de airbornegeschiedenis bieden economische en toeristische kansen die we moeten benutten.
Renkum wil graag een kunstenaarsgemeente zijn.

Lees meer