Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 februari 2018

Verkiezingsprogramma D66 Renkum in ‘gewone taal’

D66 wil dat iedere kiezer zich goed kan informeren en dan moet het verkiezingsprogramma simpeler want 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen. Het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 is daarom ook in gewone taal geschreven. U vindt het verkiezingsprogramma hieronder. U kunt de tekst ook voor laten lezen via de knop ‘Lees voor’ rechtsboven dit artikel.
U kunt het verkiezingsprogramma ‘gewone taal’ ook als pdf downloaden.

Voorwoord

Beste lezer, Dit is het nieuwe verkiezingsprogramma van D66 Renkum. Een programma waar genoeg ideeën in staan voor de komende vier jaar. Het programma is gemaakt door heel veel te praten met onze inwoners, ondernemers en verenigingen in Renkum.
Al jarenlang staan we regelmatig in onze dorpen op straat. Daar horen wij van inwoners wat hun ideeën zijn voor een nog mooiere gemeente. Speciaal voor dit programma hebben we veel inwoners uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Heel veel mensen hebben meegeschreven aan dit programma. Dit past bij de manier waarop wij als D66 in de politiek mee doen.
We gaan naar inwoners toe en luisteren goed. We willen meer mensen bij de politiek betrekken. We krijgen steeds meer leden en steeds meer D66’ers doen met ons mee. Daarmee zijn we op de goede weg. Dit alles is ook hard nodig. Want alles om ons heen verandert snel.
Van inwoners worden meer eigen taken gevraagd. Er komen meer taken voor de gemeente en die worden ook steeds moeilijker. In dit programma vertellen we hoe wij denken dat we dit moeten doen. Ook ziet u foto’s van mensen van D66 die op de kieslijst staan. Ik weet zeker dat met dit programma het leven in onze mooie gemeente nog een stukje mooier wordt.

Jasper Verstand, 1e op de kieslijst van D66 Renkum.

 

1. Wat voor een gemeente willen we zijn

D66 vertrouwt op de kracht van mensen en wil dat de gemeente hierbij helpt. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen, is vaak net zo belangrijk als wat de gemeente kan doen. We willen werken aan een sterke gemeente, die samen met de inwoners naar oplossingen zoekt.
Van 2014-2018 zat D66 in het college van Renkum. Het college heeft toen een aantal taken die wij belangrijk vonden overgenomen zoals: een gemeente is er voor de inwoners. Een gemeente ondersteunt plannen van inwoners en helpt bij het uitvoeren.
Het Rijk geeft steeds meer taken aan de gemeente, maar vaak met minder geld. Dat betekent dat de gemeente steeds meer taken heeft en verstand moet hebben van allerlei zaken.

Samenwerken met andere gemeenten.

Samenwerken is nodig en geeft kansen. Daarom wil D66 graag samenwerken met andere gemeenten. D66 wil een gemeente die goed voor haar inwoners zorgt. Voor een kleine gemeente is dat moeilijk, ook als we samenwerken met andere gemeenten.
In de volgende hoofdstukken geven we aan wat onze doelen zijn voor de komende jaren en hoe we onze doelen willen bereiken.

 

2. Duurzaamheid, groen en milieu

Duurzaamheid

Duurzaamheid moet onderdeel zijn van alles wat de gemeente doet. De gemeente is in 2040 klimaatneutraal. Daar werken we aan maar het gaat te langzaam. We willen inwoners, verenigingen en ondernemers overhalen om te besluiten om duurzamer te gaan werken. De gemeente geeft zelf al het goede voorbeeld door de aanschaf van elektrische auto’s. De gemeente Renkum helpt bedrijven met plannen voor duurzaamheid. Bedrijven als Hooijer, Parenco en Schut-papier zijn hier al mee bezig.

Wat willen we doen:

 • Meehelpen om meer zonnepanelen te plaatsen.
 • Meewerken aan een waterkrachtcentrale in de Rijn bij Heveadorp.
 • We vinden het goed als er windmolens komen op plaatsen waar inwoners dat willen.
 • Alle nieuwe huizen worden zonder gas-aansluiting gebouwd.
 • Warm water buizen aanleggen vanaf de papierfabriek van Parenco. (We willen daar als het kan huizen en gebouwen op aansluiten).
 • Bevorderen dat inwoners meer gaan fietsen.
 • Laadpalen neerzetten voor elektrische auto’s en fietsen op verschillende plaatsen in de gemeente.
 • Bedrijven helpen met plannen voor duurzaamheid.

Groen en milieu.

De landgoederen, de bossen, de heiden en de uiterwaarden horen bij Renkum. Groen zorgt ervoor dat we fijn wonen.
Het onderhoud van het groen is de laatste jaren onvoldoende geweest. D66 vindt dat hier extra aandacht voor moet komen. Dan halen we het onkruid weg en zorgen voor mooier en afwisselender groen in de wijken. Groepen inwoners die zelf groen onderhouden, worden geholpen.
De landgoederen horen bij Renkum. Daarom willen we extra geld besteden aan het onderhoud en beheer ervan. Het geld moet komen van de provincie en van fondsen.
Veel soorten planten en dieren zijn nodig voor een gezond milieu. De gemeente moet blijven werken om dit zo te houden. D66 vindt een diervriendelijke gemeente belangrijk. Wij willen dat een wethouder er op let dat het met dieren goed gaat.
Door de veranderingen in het klimaat en het warmer worden van de aarde wordt groen in onze dorpen steeds belangrijker. Groen geeft minder wateroverlast bij hevige regen en voorkomt heel hoge temperaturen.
Wateroverlast kunnen we voorkomen door regenwater niet meer via het riool af te voeren. Renkum heeft dit de afgelopen jaren al gedaan en we willen hier graag mee doorgaan. We moedigen de bewoners aan regenwater hun tuin in te laten lopen.

Dit willen we gaan we doen:

 • De acht saaiste plekken van Renkum opknappen en prettiger maken. Via een prijsvraag worden per jaar twee plekken uitgezocht.
 • De gemeente gaat meehelpen om mensen te zoeken die geld kunnen geven om de landgoederen te behouden.
 • Van het gemaaide gras langs de wegen zoveel mogelijk degelijke producten maken zoals karton.
 • Zorgen dat we een diervriendelijke gemeente zijn.
 • Zorgen dat we een gemeente blijven met veel bomen, struiken en planten.

 

3. Economie, toerisme en cultuur

Economie.

Renkum is een gemeente met veel ondernemers. Deze ondernemers zijn belangrijk voor onze dorpen. Ze zorgen voor werkgelegenheid en leefbaarheid.
In de afgelopen periode heeft de gemeente veel tijd besteed aan contacten met de ondernemers. Die contacten zijn heel belangrijk om mensen die moeilijk aan werk komen, toch aan werk te helpen. De winkelcentra van Doorwerth, Renkum en Oosterbeek moeten aantrekkelijker worden. Minder leegstand en meer soorten winkels. Hiervoor moeten we goed samenwerken met de ondernemers.

Dit willen we gaan we doen:

 • Een plek in de top 10 bij de uitreiking van de prijs voor de meest vriendelijke MKB-gemeente in 2020.
 • Alle dorpen krijgen glasvezel.
 • Startende ondernemers helpen.
 • De band met de ondernemers sterker maken door meer te praten met elkaar.
 • De Weverstraat in Oosterbeek blijft een winkelstraat. Het Raadhuisplein blijft een plein en wordt mooier gemaakt.
 • Het centrum van Renkum wordt zo snel mogelijk verder opgeknapt.

Economie heeft ook veel te maken met de regio, plaatsen om onze gemeente heen. Daarvoor moeten we vooral in de regio gaan samenwerken.

Daarom willen we:

 • In de regio samenwerken op het gebied van Gezondheid, Voedsel en Energie
 • Een snelle goede treinverbinding tussen Arnhem en Ede-Wageningen
 • Een snel fietspad tussen Arnhem en Ede-Wageningen
 • Steun blijven geven aan samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid

Toerisme.

Renkum heeft veel te bieden voor toeristen. Maar de afgelopen jaren heeft de gemeente hier te weinig aandacht voor gehad. De geschiedenis van de Airborne is belangrijk . Het blijft belangrijk om de gebeurtenissen uit september 1944 te herdenken. Maar de mensen die dit hebben meegemaakt, zijn er straks niet meer. D66 denkt na over hoe we blijven herdenken.
Het Airbornemuseum en de Airbornewandeltocht zijn ook belangrijk voor de gemeente. De samenwerking met andere Airbornegemeenten moet beter worden.
Renkum kijkt nog niet genoeg naar de toeristische kansen van de Rijn. D66 wil de band van Renkum met de Rijn groter maken. Dus steunen wij mensen die hier ideeën over hebben.
Papier hoort bij (het dorp) Renkum. Daar willen we aandacht voor. Aandacht voor de geschiedenis van het papier en aandacht voor kunst met en van papier. De gemeente kan daarbij helpen.

Dit willen we gaan we doen:

 • Bedenken hoe we meer reclame kunnen maken voor de gemeente Renkum. Binnen twee jaar moeten we hier een plan voor hebben.
 • Samen met ondernemers in de recreatie bedenken hoe de wegwijs borden beter kunnen.
 • Meer samenwerken met de andere Airbornegemeenten Ede, Overbetuwe en Arnhem
 • Meer samenwerken met Rhenen en Wageningen. Die liggen ook aan de Rijn.
 • De Airborne activiteiten van Renkum Leeft ondersteunen.

Cultuur.

Renkum wil graag een gemeente voor kunstenaars zijn. Dit hoeft niet zo duur te zijn. Het gaat vooral om het samenbrengen van kunstenaars en bijvoorbeeld ondernemers.
D66 wil graag een centrum hebben voor landschap, kunst en cultuur. Wij willen daar geld voor geven, als dat nodig is. We willen dat er in dat centrum minstens 50 ateliers voor kunstenaars komen. Het tijdelijke kunstenaarscentrum op de Hes West moet een vaste plek worden.
Over cultuur leren vinden we namelijk belangrijk. Daar moet het onderwijs voor zorgen. De gemeente helpt daarbij.

Dit willen we gaan we doen:

 • Zorgen dat er een nieuw centrum komt voor kunst en cultuur.
 • De kunstenaars op de Hes West kunnen blijven. De gemeente probeert dit regelen met de eigenaren van de gebouwen.
 • Huizenbouwers aanmoedigen om ook atelierwoningen te bouwen.
 • Naast de dorpsdichter komt er ook een dorps beeldend kunstenaar.
 • We zijn voor een papiermuseum, het liefst in Renkum. De gemeente gaat helpen om subsidies hiervoor te krijgen.
 • Kunst en onderwijs samen brengen.

 

4. Inwoners en bestuur

Inwoners.

Iedereen is voor ons gelijk. Ons maakt het niet uit waar je vandaan komt. We denken in kansen in plaats van onmogelijkheden. D66 wil graag de inwoners zoveel mogelijk kansen bieden. We hebben dat als gemeente de afgelopen jaren al gedaan, maar het kan nog beter.
Wij kunnen als gemeente niet alles zelf doen. Daarom vragen we de inwoners om mee te doen. Dat inwoners mee doen is normaal geworden. Het is ook goed als de inwoners zelf in actie komen. De gemeente denkt mee en ondersteunt.
In Wolfheze moet de gemeente samen met de bewoners kijken hoe ze daar fijn kunnen blijven wonen. Voor Wolfheze is het dan ook belangrijk dat het weer een dorpshuis krijgt. De gemeente zal goed moeten samenwerken met Dorpsbelang Wolfheze.

Privacy.

De gemeente moet zorgvuldig omgaan met (digitale) gegevens van haar inwoners. Alleen gegevens die echt nodig zijn worden bewaard. De gemeente laat de inwoners weten welke gegevens worden bewaard.

Vluchtelingen.

Veel mensen in de wereld vluchten. Ook in Renkum vangen we deze mensen op. Vluchtelingen kunnen van waarde zijn voor de gemeente. Ze willen van waarde zijn als ze zich thuis voelen. Ze kunnen het beste snel Nederlandse leren en op gaan zoek naar een baan of vrijwilligerswerk. Daarom moet er meteen goede begeleiding komen. De gemeente helpt de vluchtelingen samen met buurtgenoten en organisaties zoals vluchtelingenwerk.

Bestuur.

De raad en het college willen meer met de inwoners in gesprek over allerlei zaken. Het college en de raad zitten niet alleen in het gemeentehuis te vergaderen. Ze komen ook naar buiten om te praten met de inwoners. Ze zijn bereikbaar en inwoners kunnen ook zelf naar hen toe. Inwoners moeten ook zelf zeggen waarover ze met de leden van de gemeenteraad willen praten.
De gemeente moet goed bereikbaar zijn. Ambtenaren en contactpersonen van de gemeente moet je rechtstreeks kunnen bellen of mailen. De gemeente moet duidelijk laten zien wat ze wil doen.
De gemeente heeft er de laatste jaren veel taken bij gekregen en moet dus veel zelf doen. Daar hebben we een goed en sterk bestuur voor nodig.
D66 wil graag samenwerken met andere gemeenten en in de raad gaan we dan ook praten over de toekomst van de gemeente.
D66 wil de inwoners meer betrekken bij de politiek. Dat doen we door zelf de straat op te gaan. We willen horen wat inwoners vinden en denken van hun dorp.

Dit willen we gaan wij doen:

 • De gemeente denkt en doet mee met inwoners die plannen hebben.
 • We blijven samenwerken met Dorpsbelang Wolfheze
 • We blijven praten met de bewoners over de plannen voor het centrum van Doorwerth en Renkum.
 • Wij helpen inwoners mee te denken over zaken die in de raad besproken worden.
 • We helpen vluchtelingen die in Renkum komen wonen goed en snel.
 • We verbeteren de website van de gemeente.
 • We maken duidelijk wat de taken zijn van de afdelingen in de gemeente.
 • We zorgen dat iedereen die hulp nodig heeft, zoveel mogelijk steeds dezelfde persoon heeft.
 • We houden rekening met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij moeten alle informatie goed kunnen begrijpen.

 

5. Zorg en meedoen in de maatschappij

Zorg.

De gemeente moet zorgen voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. D66 wil dat de gemeente deze zorgtaak zonder veel regels doet.
Voor inwoners met een hulpvraag, is de gemeente heel belangrijk. Problemen vroeg herkennen en snel hulp geven kan erger voorkomen. De gemeente moet met minder geld toch voldoende zorg geven. Dus de kosten mogen niet te hoog worden.
Mensen die een gebrek hebben of die verward zijn, kunnen overlast geven in de buurt. Dan moet er goed overleg zijn met de zorg, de buurt en de politie.

Ouderen.

D66 vindt het fijn dat er zoveel sterke, fitte ouderen zijn in onze gemeente. Deze ouderen willen sporten, een studie volgen, werken, vrijwilligerswerk doen. Ze zijn van grote waarde voor onze maatschappij.
Toch komen er steeds meer zwakke ouderen die nog steeds zelfstandig wonen. Verzorgingshuizen bestaan niet meer, daar is dus geen opvang voor. Ook wonen veel ouderen alleen. Eenzaamheid onder ouderen is een ernstig probleem. Daar moeten we extra aandacht voor hebben.
Kinderen, jongeren en ouderen gaan vaak goed samen. D66 wil kinderopvang, onderwijs en activiteiten voor ouderen samenbrengen. Bijvoorbeeld door woningen voor ouderen, kinderopvang en een school bij elkaar in de buurt te bouwen. Ouderen blijven er zo bij in het dagelijks leven en het voorkomt eenzaamheid.
Mantelzorg en het voor elkaar zorgen hoort er steeds meer bij. D66 vindt dat de Mantelzorgers de komende jaren extra aandacht en hulp moeten krijgen.

Jongeren.

Voor jongeren moeten er genoeg plekken zijn in onze dorpen om buiten te spelen of om elkaar te ontmoeten. We moeten er wel voor zorgen dat dit niet tot extra overlast leidt. Jongeren met problemen moeten snel geholpen worden. De gemeente overlegt dan met zorginstellingen en met de jongeren zelf. En de gemeente regelt wat nodig is voor goede zorg en onderwijs.
D66 wil dat kinderen dichtbij hun huis naar school kunnen gaan. Ook als kinderen extra zorg nodig hebben, moet die zorg dichtbij huis gegeven worden, vinden wij. Samenwerking tussen de bassischolen is ook heel belangrijk.
De zorg via de Jeugdwet stopt als een kind 18 jaar wordt, de zorg gaat dan over naar de WMO. Dat is een grote overgang voor soms kwetsbare jongeren. De gemeente moet hier goed naar kijken en er soepel mee omgaan.

Dit willen we gaan wij doen:

 • Meer en betere informatie over wat voor hulp de gemeente kan geven.
 • Overleggen met ouderen over veilig, en zelfstandig wonen.
 • Kinderen, jongeren en ouderen elkaar meer laten ontmoeten.
 • Goede hulp geven aan mantelzorgers.
 • Goed onderwijs en goede zorg voor jongeren dichtbij huis
 • Beter samenwerken met de werkers in de zorg.

Meedoen in de maatschappij.

In de gemeente Renkum hebben te veel mensen geen werk. Veel van hen willen wel werken. Werk is het beste middel tegen armoede en voorkomt dat mensen alleen komen te staan. De gemeente en ook de werkgevers kunnen helpen bij het zoeken en aanbieden van werk.

Het moet makkelijker worden om mensen met een bijstandsuitkering (tijdelijk) in dienst te nemen. Voor jongeren zonder werk is het belangrijk om een stage te kunnen volgen. Daarom moet de gemeente samen met bedrijven en scholen zorgen voor meer stageplekken.
D66 wil minder regels en controle van de gemeente. Dit geeft mensen in de bijstand meer vrijheid. En dit zal ook mensen aan werk helpen.
In Renkum zijn mensen die zo arm zijn, dat ze moeilijk mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente kan ze helpen, maar daar is goede voorlichting voor nodig. We willen samen met onderwijs, (schuld) hulpverleners en verenigingen kijken hoe we deze mensen snel kunnen helpen.
Als mensen in de bijstand een taalachterstand hebben, moeten ze hulp krijgen om hun taal te verbeteren. Dit maakt de kans op werk groter. Het taalhuis van de bibliotheek Veluwezoom is hierbij heel belangrijk.

Dit willen wij gaan wij doen:

 • Samenwerken met werkgevers en ondernemers om mensen met een uitkering aan werk te helpen.
 • Zorgen voor meer stageplekken en werkplekken voor jongeren.
 • Hulp laten geven aan mensen met een taalachterstand.
 • Meedoen met een proef voor minder regels voor mensen in de bijstand.
 • Snel goede hulp geven aan arme inwoners om mee te blijven doen in de maatschappij.

 

6. Onderwijs en sport

Onderwijs.

D66 is de onderwijspartij. Levenslang leren is voor iedereen belangrijk, want door te leren kun je mee blijven doen in onze maatschappij. De maatschappij verandert snel.
Samenwerken met het onderwijs wordt voor een gemeente steeds belangrijker. Of het nu gaat om de bibliotheek op school, opvoeding, huisvesting of de Jeugdzorg. Onderwijs is voor iedereen belangrijk, jong en oud.

Wat gaan we doen:

 • Snel nieuwe, duurzame scholen bouwen in Renkum en Doorwerth. D66 wil hier extra geld voor geven.
 • De bibliotheken in Renkum en Oosterbeek blijven.
 • De kinderbibliotheek in Doorwerth krijgt een plaats in de nieuwe school.
 • Zorgen dat volwassenen beter leren lezen en schrijven.
 • De gemeente en het onderwijs werken beter samen.
 • De gemeente en Jeugdzorg werken beter samen.
 • Voorkomen dat leerlingen niet naar school gaan, door goede controle en te praten met de school en met de leerling.

Sport.

Gezond leven en sporten zijn belangrijk. Dit geldt voor alle leeftijden. Renkum heeft een Sport- en Beweegteam. Dat team stimuleert jong en oud om te sporten. D66 wil dat het Sport -en Beweegteam blijft bestaan.
Het is belangrijk dat het Sport- en Beweegteam, scholen, ondernemers en sportverenigingen meer samenwerken. Want door elkaar te helpen kunnen we sportverenigingen draaiend houden.

Er zijn sportparken in de gemeente die geld nodig hebben, omdat ze aan vernieuwing toe zijn. Handig is het als bijvoorbeeld een sportveld of een kantine van een club niet alleen door de club gebruikt wordt. Maar ook voor sportlessen van scholen, of voor activiteiten voor kleuters of ouderen. De provincie geeft hier extra geld voor. We willen dat de sportparken dan wel na een paar jaar in bezit van de sportclubs komen.
In onze mooie gemeente kun je heel goed buiten sporten. Denk ook aan de Stuwwalloop, de Airborne-wandeltocht, de Rijn-tocht en de cross-triatlon. D66 wil meer van dit soort sportieve gebeurtenissen in Renkum hebben.

Dit willen wij gaan we doen:

 • De samenwerking tussen het Sport- en Beweegteam en de sportaanbieders sterker maken.
 • We kunnen sportclubs helpen met het maken van plannen voor hun toekomst.
 • Het aanvragen van een vergunning voor sportactiviteiten eenvoudiger maken.
 • Het zwembad in Oosterbeek blijft bestaan en de gemeente geeft hier geld voor.
 • De gymzaal bij de Beatrixschool in Wolfheze blijft bestaan, niet alleen voor sportlessen van school, ook voor andere activiteiten uit het dorp.
 • Meer sport en spel op basisscholen mogelijk maken.
 • Meer sport mogelijk maken voor gehandicapten en ouderen. Daar is een goede samenwerking voor nodig tussen sportclubs, buurtsport-coaches, onderwijs en fysiotherapeuten.

 

7. Wonen, werken, verkeer, bereikbaarheid en veiligheid

D66 wil meer huizen voor gezinnen in verschillende prijsklassen. Ook voor starters moeten meer huizen komen. We moeten goed kijken waar we huizen laten bouwen. En ervoor zorgen dat ze goed passen bij de huizen die er al staan. Nieuwe huizen moeten energieneutraal zijn en zonder gasaansluiting.
Er moeten ook nieuwe woonvormen komen voor ouderen. Want ouderen kunnen steeds minder in verzorgingshuizen terecht. Er moeten dus meer huizen gebouwd worden, waarin zij de rest van hun leven kunnen blijven wonen.

De bedrijventerreinen Hes West en Klingelbeek mogen woonwijken worden, met hier en daar een klein bedrijf. Bijvoorbeeld voor de kunstenaars van Scarabee. Grote bedrijven passen hier dan niet meer en moeten verhuizen.

D66 wil snel verder met de plannen voor het centrum van Doorwerth. We vinden dat de school en de huizen die daarbij horen zo snel mogelijk moeten worden gebouwd.

D66 is tegen het bouwen van huizen op het Europaplein in Renkum.

In Wolfheze werkt de gemeente mee aan de bouw van extra huizen voor ouderen op het terrein van Het Schild.
In Heelsum wordt de verzorgingsflat Heidestein geschikt gemaakt om in te wonen. Er mogen geen nieuwe huizen komen in het gebied van de Heelsumse beek.

In Oosterbeek blijft de Weverstraat een winkelstraat. Deze straat wordt opnieuw ingericht.
In Doorwerth blijft het stuweiland in de Rijn bereikbaar voor bezoekers. Verder werkt de gemeente mee aan een uitbreiding van de Hevea-haven en de kleine camping die daarbij hoort.

De omgevingswet.

In 2020 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet voegt alle regels samen wat betreft ruimte, wonen, bereikbaarheid, water en natuur. Door deze wet verandert er veel voor inwoners en voor het bestuur van de gemeente. D66 wil goed samenwerken met waterschappen, veiligheidsregio’s, de dorpen en belangenverenigingen. D66 vindt het nodig dat er op tijd duidelijke voorlichting komt.

In 2017 is het VN verdrag voor mensen met een beperking ingegaan. De gemeenten moeten er nu voor zorgen dat gebouwen, stoepen, wandelpaden en sportgebouwen bereikbaar zijn voor mensen met een handicap. D66 wil dat de gemeente dit snel gaat doen.

Dit willen we gaan we doen:

 • D66 wil meer (nieuwe) huizen voor starters en gezinnen.
 • D66 wil ook meer huizen en woonvormen voor ouderen nu zij langer zelfstandig blijven wonen.
 • Hes West en Klingelbeek worden een woonwijk met ruimte voor kleine bedrijven.
 • Grote bedrijven kunnen verhuizen naar Veentjesbrug.
 • Om Wolfheze gezellig te houden is het goed dat er extra huizen worden gebouwd.
 • Er moet snel begonnen worden met het bouwen op het terrein van Willemsen Naaldhout en Pro Persona.
 • We willen onderzoeken of er ‘tiny’ huizen voor jongeren en starters gebouwd kunnen worden.

Verkeer.

Voor D66 is verkeer een belangrijk onderwerp. Het gaat dan om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid. D66 wil meer geld uittrekken om onveilige plekken in de gemeente veiliger te maken.

De spoorwegovergang in Wolfheze blijft een gevaarlijk punt. In 2018 wordt wel iets gedaan om de veiligheid te verbeteren. Maar wij willen dat er meer gebeurt.
De laatste jaren is er weinig geld uitgegeven aan het onderhoud van onze wegen. Dat moet veranderen. Want onvoldoende onderhoud zorgt op den duur voor hogere kosten en onveiligheid op de weg.
Parkeren blijft gratis in onze gemeente.

Dit willen we gaan we doen:

 • De spoorwegovergang in Wolfheze moet veiliger.
 • Vooral de oversteekplaatsen bij scholen moeten snel extra verlichting en waarschuwingsborden krijgen.
 • De wijk Kievitsdel in Doorwerth wordt een 30 km/u zone. Als het kan wordt die wijk verboden voor landbouwverkeer.
 • Wij willen graag dat er een afslag komt van de weg N225 naar de Groene Waarden en kasteel Doorwerth.
 • De provinciale weg tussen Kievitsdel en Veentjesbrug moet veiliger worden.
 • Op de Benedendorpseweg worden op twee plaatsen de drempels verhoogd om het verkeer langzamer te laten rijden.
 • De Politie moet meer letten op de verkeersveiligheid.
 • De Dreijenseweg en de Stationsweg in Oosterbeek worden 30 km/u wegen.
 • Ook de Wolfhezerweg moet snel een 30km/u weg worden. Dan wordt het veiliger voor fietsers.
 • De gemeente blijft voorlichting geven aan ouderen over veilig fietsen. En jongeren krijgen informatie over veilig autorijden.
 • Meer geld voor onderhoud aan wegen.

Bereikbaarheid.

Het is fijn om in de gemeente Renkum te wonen. Je woont er in een dorpse leefomgeving met goede winkels, gezondheidszorg en veel ruimte om te wandelen en fietsen. Doordat onze dorpen dichtbij snelwegen liggen, is de bereikbaarheid goed. Veel van onze inwoners werken buiten onze gemeente, en moeten elke dag een eind rijden. Het vervoer met de auto en met de bus moet duurzamer worden.

Dit willen we gaan we doen:

 • De komende vier jaar blijft D66 zich inzetten voor openbaar vervoer zonder uitstoot. Dat kan door rijden op waterstof. Maar ook door de Trolley 2.0, dat is een bus die zonder bovenleiding kan rijden.
 • We willen dat er sneller en vaker een bus rijdt van de dorpen naar Wageningen Universiteit en Station Arnhem.
 • Op meer plaatsen kan de bovenleidingvan de trolley gebruikt worden voor het opladen van fietsen en auto’s.
 • We willen graag dat de stations Oosterbeek en Wolfheze blijven. Op beide stations stopt minstens twee keer per uur een trein.
 • Er komen meer fietsenstallingen bij de winkelcentra. Het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen wordt verdubbeld.
 • In de regio maakt Renkum zich sterk voor het delen van elektrische auto’s.
 • De snelfietsroute tussen Wageningen en Arnhem moet snel worden afgemaakt. Op deze route heeft de fietser voorrang.
 • In overleg met de inwoners van Heveadorp wordt de fietsroute naar Oosterbeek korter gemaakt.
 • Het Drielse veer en het Renkumse veer kunnen blijven rekenen op geld van de gemeente.
 • Openbare gebouwen, winkels en bedrijven moeten goed bereikbaar zijn voor mensen met een handicap. Dit moet goed besproken worden met elkaar.

Veiligheid.

De meeste inwoners voelen zich veilig in onze gemeente. Toch kan het nog beter. In 2017 waren er namelijk veel inbraken in huizen. De gemeente wil duidelijker aan mensen laten zien wat ze kunnen doen om hun veiligheid te vergroten. Ook problemen van overlast en onveilige situaties moeten aangepakt worden. Dit geldt ook voor de brandveiligheid.

Op veel plaatsen in Nederland raken de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verbonden. Soms werkt de gemeente daar onbedoeld aan mee. Bijvoorbeeld door vergunningen of subsidies te geven. Dit mag natuurlijk niet gebeuren. Daarom is goede informatie-uitwisseling belangrijk. Bijvoorbeeld met de politie en met de belastingdienst.

Dit willen we gaan we doen:

 • Meer aandacht voor brandveiligheid in huis voor ouderen en mensen met een beperking.
 • D66 wil meer politie die toezicht houdt op straat.
 • Renkum weet dat er een verband kan zijn tussen de bovenwereld en de onderwereld. De gemeente werkt samen met de politie en de belastingdienst om dit te voorkomen.
 • Samen met de politie uitleg geven om de veiligheid van de inwoners te vergroten. Zo kunnen er voor buurtbewoners Whatsapp-groepen worden opgezet.

 

8. Geld

De gemeente Renkum heeft ieder jaar 76 miljoen euro te besteden. Dit is geld van en voor alle inwoners. Daar moeten we verantwoord mee omgaan.
Het Rijk geeft meer taken en verantwoordelijkheden aan de gemeente. Maar de gemeente krijgt daar wel minder geld voor.

Veel uitgaven van gemeenten zijn verplicht gesteld door het Rijk. D66 vindt dat gemeenten meer te zeggen moeten krijgen over waar ze het geld aan besteden.
Ruim de helft van het geld gaat nu naar de zorg, uitkeringen en hulp voor inwoners om mee te kunnen doen in de maatschappij.

D66 vindt acties van bewoners belangrijk. Het vergroot de band tussen mensen onderling. Als inwoners met goede plannen en acties geld nodig hebben, willen we dat de gemeente dat geeft.

We willen liever niet dat de kosten hoger worden. Maar bij een aantal zaken moeten we toch meer kosten maken. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van wegen en groen. Daar moeten we nu extra geld in steken, anders zijn we daar in de toekomst veel meer geld aan kwijt.

Ook is extra geld nodig voor goede schoolgebouwen, sportclubs en verkeersveiligheid. D66 vindt een prettige leefomgeving belangrijk. Ook daar moeten we extra geld aan besteden als dat nodig is.

Dit willen we gaan we doen:

 • De kosten voor de inwoners blijven zo laag mogelijk.
 • We geven geld aan acties en plannen van inwoners.
 • Extra geld voor onderhoud van wegen en groen.
 • Extra geld voor scholen en sportclubs.
 • Extra geld voor veilige straten en buurten.
 • De toeristenbelasting wordt de komende vier jaar niet verhoogd.