Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 maart 2018

Fiets- en voetgangersknelpunten

Inwoners in onze gemeente moeten veilig over straat kunnen. Veilig kunnen fietsen en wandelen. Voor D66 is verkeersveiligheid daarom een belangrijk onderwerp. De afgelopen jaren zijn verschillende onveilige situaties verbeterd. Toch vinden wij dat er nog veel meer moet gebeuren. Zo moeten oversteekplaatsen in centra en bij scholen snel veiliger worden gemaakt. Ook kunnen in een aantal wijken maatregelen worden genomen.

D66 wil ook het fietsen in onze gemeente stimuleren. De snelfietsroute die nu wordt aangelegd tussen Wageningen en Arnhem dwars door de gemeente Renkum moet snel worden voltooid. Wij willen zorgen voor meer fietsenstallingen en oplaadpunten voor fietsen bij winkelcentra.

D66 heeft hierbij u hulp nodig. Wij willen graag de knelpunten voor fietsers en voetgangers beter in beeld krijgen. Na de verkiezingen willen we dan snel de verbeteringen doorvoeren. Dan wordt het nóg veiliger en aantrekkelijker om te fietsen en wandelen in onze gemeente.

Weet u een plek waar het sneller en veiliger kan? Geef het dan door via het formulier hieronder.