Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 juli 2018

Raadsontmoetingen

De gemeenteraad Renkum vergadert sinds kort volgens een nieuw vergaderstelsel. Op 3 juli zal er voor het eerst een Raadsontmoeting plaatsvinden. Alle inwoners van Renkum (en daarbuiten) zijn welkom hierbij aanwezig te zijn. De idee van de Raadsontmoeting is dat alle inwoners uit Renkum dit als platform kunnen gebruiken om de gemeenteraad te informeren over wat dan ook. Op deze manier kan het democratisch gehalte van het inspreekrecht voor inwoners worden vergroot. De gemeenteraad zal tijdens deze ontmoetingen een luisterend oor zijn. Zo kunnen onze inwoners een bijdrage leveren en zo kan de gemeenteraad op de hoogte blijven van wat er in onze gemeente speelt onder onze inwoners.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over hoe je aan te melden en andere praktische zaken zie https://www.renkum.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Raadsontmoetingen. Maar voel je vooral niet bezwaard om zonder aanmelding een keer op de publieke tribune te verschijnen.

De onderwerpen van dinsdag 3 juli zijn: Overlast Parenco en het starten van de viskwekerij door Vallei Vis.