Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 september 2018

Lezing filosoof Jan Flameling

Op vrijdag 28 september houdt filosoof Jan Flameling een lezing in onze gemeente.

Zijn gekozen onderwerp is: ‘Naar een duurzame en harmonieuze samenleving; een kennismaking met Martha Nussbaum en Kate Raworth’.

In de lezing wordt ingegaan op de ideeën en methoden van deze twee denkers, zodat we met elkaar een gesprek kunnen voeren over de uitwerking die hun opvattingen kunnen hebben op ons sociale en politieke doen en laten.

Vrijdag 28 september 2018

Aula Dorenweerd College, Dalweg 5, 6865 CZ Doorwerth

Inloop 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur

Vrijwillige bijdrage

De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum geldt als een van de belangrijkste denkers van onze tijd. Haar werk nodigt uit tot zelfonderzoek, draagt bij aan een opvoeding tot medemenselijkheid en roept op tot solidariteit.

In haar werk ontwikkelt zij een theorie van sociale rechtvaardigheid die een antwoord wil geven op de vraag: ‘Hoe kan een ieder die deel uitmaakt van de gemeenschap de kans krijgen om een volwaardig menselijk leven te leiden, om de mogelijkheden die wezenlijk zijn voor ieder mens te benutten?’

Er van uitgaande dat een regering de taak heeft om het mensen mogelijk te maken een waardig leven te leiden, dan zou een fatsoenlijke politieke orde iedereen de kans moeten geven zijn persoonlijke mogelijkheden te ontwikkelen. Daarvoor heeft Martha Nussbaum een tiental ‘capabilities’, bekwaamheden ontwikkelt.

De Britse econome Kate Raworth verbindt in haar werk het streven naar een fatsoenlijke samenleving met het streven naar een duurzame samenleving, samengevat in een nieuw economisch model. In haar onlangs verschenen boek ‘Donuteconomie, in zeven stappen naar een economie voor de 21eeeuw’ toont zij dat het mogelijk is om een economie te ontwerpen die tegemoetkomt aan de twee voorwaarden – sociaal en ecologisch – en aan het collectieve menselijke welzijn. Zij geeft daarbij een binnengrens aan: het sociale fundament, de basisbehoeften waar iedereen over zou moeten beschikken en een buitengrens: het ecologisch plafond waarboven de druk op de aarde te hoog wordt.

Jan Flameling studeerde filosofie in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam en richtte in 1994 het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Hij geeft onderwijs aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, geeft trainingen in morele oordeelsvorming en organiseert verschillende seminars in Nederland, Griekenland en het Verre Oosten (www.janflameling.nl).