Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 september 2018

D66 Renkum en CDA dienen raadsbreed gedragen motie ‘Smurfit Kappa Parenco’ in

Sinds 2016 staat de leefbaarheid van een deel van de gemeente Renkum onder druk. Met deze motie draagt D66 Renkum het college van B&W op om actief te zoeken naar een oplossing voor de overlast die de milieuhinder van Smurfit Kappa Parenco veroorzaakt onder dat deel van onze samenleving.

D66 Renkum ziet binnen deze problematiek alle betrokken partijen en hun belangen. ‘D66 is mede-indiener van deze motie omdat wij in deze motie alle partijbelangen terugzien en ondersteunen.’

Met deze motie geeft D66 het college van B&W de opdracht om actief in gesprek te blijven met Smurfit Kappa Parenco om alle winst die in deze samenwerking ligt mogelijk te blijven maken. Tegelijkertijd draagt D66 het college van B&W op een stappenplan te maken waarover de gemeenteraad actief (maandelijks) wordt geïnformeerd opdat de gemeenteraad het college van B&W kan blijven volgen in de stappen die het maakt en hiermee bovenal de overlast ervarende inwoner het vooruitzicht, het perspectief te bieden waar zij recht op heeft.

D66 Gelderland heeft inmiddels om meer informatie gevraagd over het gedoogbeleid van de provincie en milieuvergunningen.

Zie hier, zoals D66 raadslid Mandy Kreuzen in haar bijdrage benadrukte, onze ‘politiek overstijgende’ motie.