Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 november 2018

Motie Houtstookoverlast

Uit onderzoek (Motivaction, 2015) blijkt dat in totaal iets minder dan de helft van de ondervraagde Nederlanders op zijn minst enige mate van overlast ervaart van houtrook. Circa tien procent van de ondervraagden gaf in het onderzoek aan dat dit in grote of zeer grote mate zo is.

De verbranding van hout leidt niet alleen tot uitstoot van fijnstof, maar ook verschillende andere componenten in het rookgas zijn relevant voor de luchtkwaliteit, met mogelijk gevolgen voor de volksgezondheid en andere milieueffecten zoals verzuring van de bodem.

Ook de Gezondheidsraad pleit voor strengere emissie-eisen voor houtkachels en maatregelen om het gebruik van houtkachels en pelletkachels in woningen te ontmoedigen.

D66 heeft met de motie ‘Houtstookoverlast’ aandacht gevraagd voor een bewustere aanpak van het tegengaan van houtrookoverlast.