Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 november 2018

Motie Stimulering verhuisbereidheid ouderen

De verhuisbereidheid bij veel ouderen bij verhuizing naar een meer voor ouderen geschikte woning wordt onder meer gehinderd door hogere woonlasten. In bijvoorbeeld Nijmegen en Utrecht is inmiddels goede ervaring opgedaan met het stimuleren en begeleiden van ouderen naar een nieuwe woning.

D66 heeft met de Motie ‘Stimulering verhuisbereidheid ouderen’ het college opgedragen in de op te stellen Nota Wonen op te nemen op welke wijze door de gemeente de doorstroming van ouderen in de woningmarkt gestimuleerd kan worden.

De betreffende motie is hier in te zien.