Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 december 2018

Burgerinitiatief 2018

— Update 1-2-2019 — Gisteren was het 31 januari en daarmee de laatste dag dat er gestemd kon worden op één van de tien genomineerde burgerinitiatieven van 2018. Vanaf het begin was die stemming een spannende race om de eerste plek. Het heeft uiteindelijk allemaal geleid tot een winnaar die op 16 februari tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Schild in Wolfheze bekend wordt gemaakt. Namens de deelnemende burgerinitiatieven  bedanken wij alle 679 stemmers hartelijk voor hun steun en voor de moeite die zij namen om een stem uit te brengen. Iedereen is van harte welkom op 16 februari bij de prijsuitreiking. Graag tot dan!

Ook dit jaar organiseert D66 Renkum de verkiezing van het burgerinitiatief van het jaar. Burgerinitiatieven dragen in belangrijke mate bij aan het prettige leefklimaat in onze gemeente of onze dorpen. D66 Renkum wil dat graag met alle inwoners vieren en daarom organiseren wij al vele jaren de verkiezing van dit burgerinitiatief van het jaar. Nu kiezen wij het Burgerinitiatief 2018. Op basis van een lange lijst met initiatieven heeft de fractie van D66 Renkum een lijst met 10 genomineerde personen en/of organisaties samengesteld.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Schild, Wolfheze, op zaterdag 16 februari 2019, van 10.00- 12.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De prijs voor de winnaar van het beste burgerinitiatief 2018 gemeente Renkum, wordt uitgereikt door wethouder Jasper Verstand. De winnaar ontvangt het prachtige beeldje “Samenwerken”.

De 10 genomineerde burgerinitiatieven voor 2018 zijn:

  • Poëziefestival ‘Het park vertelt’

Poëziefestival ‘Het Park Vertelt’ vindt jaarlijks op een mooie zondagmiddag in augustus plaats onder en rond ‘De Luifel’ in Park Hartenstein in Oosterbeek. Een gezellig festival met optredens van befaamde dichters, een poëzie- en beeldende kunstwedstrijd en een markt van lokale ondernemers die zich verbonden voelen. Onder het genot van een hapje of drankje je laten verrassen, verleiden of ontroeren door poëzie. De 14de editie van het festival vond plaats op zondag 26 augustus 2018. Dit jaar verwelkomden wij dichters Charlotte Van den Broeck, Helena Hogenkamp en Laurens Hoevenaren. Jan Terlouw Junior & The Nightclub maakten de muziek. In de aanloop naar het festival verzorgt ‘Het Park Vertelt’ poëzie-educatie op basisscholen en voortgezet onderwijs in de gemeente Renkum. Sinds 2015 organiseren zij ook ‘Het Park Binnen’.

  • Vereniging ‘Dorpsbelang Wolfheze e.o.’

De Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. tracht de leefbaarheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Alles in de meest ruime zin van het woord.
Dorpsbelang Wolfheze is tevens sponsor van het alom gevierde kwartaalblad “de Wolfskreet”

Naast de vele alle andere activiteiten was de vereniging in 2018 zeer actief met de toegankelijkheid van station Wolfheze (met name voor minder-validen), de mogelijke bouw van een traverse over de sporen en de veiligheid van de spoorwegovergang in het dorp.

  • Stichting ‘Geschiedenis papiermuseum Renkum-Heelsum’

De stichting is opgericht in 1995 en heeft tot doel het in bewaring nemen van goederen en informatie van papierfabriek Parenco in Renkum en papierfabriek Schut te Heelsum en wil daarmee de geschiedenis bewaren van deze beide fabrieken. Aangezien in deze omgeving vroeger veel papierindustrie is geweest, verzamelt de stichting documentatie en goederen die betrekking hebben op de papiergeschiedenis rondom Renkum en Heelsum.
Met steun van de groep Vrienden van het papiermuseum is met ingang van 1 September een tijdelijke papiertentoonstelling geopend in het oude gebouw van Zeeman aan de Dorpsstraat 21 te Renkum (pop up).

  • Bewonersvereniging Bergerhof

De Bewonersvereniging Bergerhof (BvB) stelt zich ten doel de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Onderhouden en ontwikkelen van sociale contacten tussen bewoners, hun belangen behartigen, activiteiten organiseren en leefbaar houden van de woonwijk zijn daarbij kernwaarden. In 2018 was sprake van de organisatie van een groot aantal activiteiten, waaronder Sinterklaas, Halloween workshop, het eerste Lustrumfeestop 25 augustus, de workshopvaderdag, Workshop Pasenen de Nationale buitenspeeldag.

  • Vrijwilligers Renkums Beekdal

De Stichting Renkums Beekdal is een samenwerkingsverband tussen Staatsbosbeheer, IVN Zuidwest Veluwezoom en de gemeente Renkum.
Het Renkums Beekdal zelf is natuurlijk al eeuwenoud, maar door de inzet van onze partners en de vele vrijwilligers kunnen meer en meer mensen genieten van al het moois dat het Renkums Beekdal biedt. Het informatiecentrum met de vele activiteiten is het kloppend hart geworden van een dynamisch en tegelijkertijd rustgevend stukje natuur. Bestuur en vrijwilligers zetten zich uit volle overtuiging in voor een duurzaam activiteitenpakket voor jong en oud. Altijd zijn er leuke en interessante kinderactiviteiten, zoals kerstbakjes of kerstkransen maken en het timmeren van vogelhuisjes. Een nieuw groep ”beekwerkers” wordt gezocht om in verval geraakte beeklopen weer van watertoevoer te voorzien.  Iedere maand is de “bosgroep” actief.

  • Vrijwilligers van het Taalhuis Oosterbeek

Iedere dinsdag is er het Taalpunt in de bibliotheek Oosterbeek, dat door de vrijwilligers van het Taalhuis Oosterbeek wordt verzorgd. Zij organiseren een gratis inloopspreekuur waar mensen die beter willen leren lezen en schrijven terecht kunnen met vragen. Wat zou jij willen leren? En hoe? In het Taalpunt zorgen de vrijwilligers van het Taalhuis voor computers waar je met taal en internet kunt oefenen en regelen zij dat er boeken zijn waarmee je de Nederlandse taal (beter) kunt leren.

De vrijwilligers van het Taalhuis Oosterbeek zetten zich in om anderen te helpen met lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer. Ze leren deelnemers bijvoorbeeld hoe zij e-mails moeten schrijven, hoe je een bijsluiter leest of hoe je een sollicitatiegesprek voert. Vrijwilligers van het Taalhuis helpen op verschillende manieren mensen vaardiger te worden in communiceren en het begrijpen van informatie. Ze begeleiden bijvoorbeeld een deelnemer een-op-een, geven samen met een docent les aan een groepje of ondersteunen de Taalhuiscoördinator bij de inloopspreekuren van het Taalpunt.

Iedereen kan het Taalpunt bezoeken. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. De vrijwilligers van het Taalhuis ontvangen je graag!

  • Vrijwilligers die op kerstavond lichtjes op de Airbornebegraafplaats plaatsen

Op alle oorlogsgraven op de begraafplaats in Oosterbeek een kaarslichtje op kerstavond. Dat is het doel van een groep vrijwilligers. Vorig jaar kwam het groepje elkaar tegen tijdens kerstavond. Dat samen kaarsjes branden voor de gesneuvelden tijdens de 2e Wereldoorlog verbroederd, bleek al snel. Apart van elkaar kwamen zij, net als talloze anderen personen, kaarsjes aansteken op de oorlogsgraven.

Er zou op ieder graf een lichtje moeten staan.  Maar hoe doe je dat, het zijn bijna 1800 graven. Maar waar een wil is, is een weg en al is er nog genoeg inzet en hulp nodig, alle moeite wordt gedaan om te zorgen dat er dit jaar op kerstavond, op alle graven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een kaarslichtje brandt tijdens de kerst. Een evenement wordt het niet. “Nee hoor.” zegt de groep meteen, dat is zeker niet de bedoeling. Er zijn veel mensen die voor een bepaald iemand komen om er een kaarslichtje te branden, dat moet natuurlijk zo blijven. Wij willen alleen minimaal één lichtje op ieder graf.  De groep bestaat uit 10 personen.

  • Vrijwilligers Airbornewandeltocht

De Airborne Wandeltocht, ‘s-werelds grootste eendaagse herdenkingswandeltocht.
Deze wandeltocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats op de eerste zaterdag in september te Oosterbeek. Op zaterdag 7 september 2019 zal deze tocht voor de 73e keer georganiseerd worden. In 2018 hebben 32.809 wandelaars genoten van het parcours en stilgestaan bij de herinneringen aan 1944. Ook dit jaar was het bijzonder dat een groep veteranen aanwezig kon zijn. DeAirborne Wandeltocht wordt jaarlijks georganiseerd door de Politie Sportvereniging ‘Renkum’.
Leden van de vereniging en vele vrijwilligers, totaal ongeveer 450 personen, zetten zich in om van de eerste zaterdag van september een fantastische wandeldag te maken. ”See you in september” is niet mogelijk zonder de inzet van deze grote groep vrijwilligers.

  • Interkerkelijk diaconaal noodfonds Renkum

Het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum (de gezamenlijke kerken in Renkum) heeft een noodfonds opgericht. Dit fonds is in het leven geroepen om mensen te helpen die, doordat ze bijvoorbeeld eerder opgelopen schulden hebben, niet geholpen kunnen worden door voorzieningen van de gemeente. De hulp kan niet zomaar worden aangevraagd door diegene die de hulp nodig heeft. In principe moet een hulpverlener de aanvraag doen, ook al kunnen er uitzonderingen zijn. Het moet ook niet structureel zijn, het is een noodvoorziening en dus meestal eenmalig. De bijdrage uit het fonds kan ook niet meer dan duizend euro zijn.
Het fonds wordt gevuld door bijdrages vanuit de diverse kerken in de gemeente Renkum die lid zijn van het Interkerkelijk Diaconaal Platform. Ieder doet dit naar eigen draagkracht. Kerken die meer leden hebben, leggen ook wat meer in. Het grote voordeel van samenwerking in het platform is dat je ook kunt zien wie de aanvraag doet en of er bijvoorbeeld voor dezelfde persoon meerdere aanvragen bij meerdere kerken liggen.
Naast het noodfonds heeft het platform zich de afgelopen twee jaar ook voor andere zaken ingezet, zoals het geven van fietsen aan statushouders en een onderzoek naar steun aan de voedselbank door bij het platform aangesloten kerken.

  • Toerisme Lage Veluwe.

Begin 2018 is de Stichting Toerisme Lage Veluwe opgericht. De stichting brengt initiatieven en belanghebbenden bij elkaar, om zo gezamenlijk een positieve impuls te geven aan het toerisme in de regio ‘Lage Veluwe’ (gemeente Renkum en omgeving). Een van de initiatieven is het Toeristisch Platform Lage Veluwe.

Overheden en ondernemers worden samengebracht, met als doel de gastvrijheid in de regio naar een hoger niveau te tillen door concrete verbeteringen door te voeren. Ondernemers kunnen elkaar door middel van het platform vinden en versterken. Toeristen en inwoners worden geïnspireerd door het samenbrengen en ontsluiten van informatie.

Het platform bestaat uit een kernteam en een aantal projectteams. Het kernteam wordt gevormd door het bestuur van Stichting Toerisme Lage Veluwe. De projectteams bestaan uit twee leden van het kernteam en een aantal ondernemers/inwoners die zich voor een project inzetten. In 2018 werden activiteiten ontplooid op het gebied van ondernemerscontacten, informatievoorziening en een betere bewegwijzering.