Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 februari 2019

Raadsbrede motie ‘Algehele Sociale Acceptatie en Gelijke Behandeling’ overgenomen!

D66 heeft hard gewerkt om tot deze raadsbreed gedragen motie te komen. In de raadsvergadering van december hebben wij de discussie durven aangaan over zowel het belang van brede non-discriminatie om voor eenieder in onze samenleving een prettige leefomgeving te kunnen realiseren als het belang om zeker wat betreft dit soort thema’s alvorens besluiten te nemen in gesprek met elkaar maar vooral ook in gesprek te gaan met de Renkumse samenleving. Naar aanleiding van deze raadsbrede discussie hebben GroenLinks, de PvdA en het CDA hun op LHBTI-beleid gerichte regenboogmotie ingetrokken en zijn we alsnog als raad met elkaar in gesprek gegaan over hoe de gemeente de leefomgeving in de gemeente Renkum niet alleen voor de LHBTI-groep maar voor iedereen kan verbeteren. D66 heeft hierbij een flinke aanzet gegeven tot de liggende motie en een bijeenkomst met de belangengroep ‘InDifferent’ georganiseerd. Wij zijn dan ook extra trots op het bereikte resultaat!

Bijdrage D66 raadslid Mandy Kreuzen: ‘De gedachte achter de opzet van deze motie is voor ons een bredere kijk op discriminatie, samenwerking met de Renkumse samenleving en een onderdeel zijn van een raad die boven de partijen durft te gaan staan. Wij zijn daarom blij met de motie ‘Algehele Sociale Acceptatie en Gelijke Behandeling’. Liefde kan zijn de weg naar jezelf te vinden in elkaar en willen wij de wereld veranderen dan beginnen wij bij onszelf.’

Lees hier de motie ‘Algehele Sociale Acceptatie en Gelijke Behandeling’.