Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 februari 2019

Schriftelijke vragen: staking scholieren inzake beleid klimaatverandering

De gemeente is verantwoordelijk voor de leerplicht. Als scholieren die in de gemeente Renkum naar school gaan op 7 februari 2019 geen lessen volgen omdat zij deelnemen aan de staking met betrekking tot het klimaatbeleid kan dit in het kader van de leerplicht worden beschouwd als spijbelen en kan er door de gemeente worden gehandhaafd. D66 heeft hierover vragen gesteld aan het college.

De door D66 Renkum gestelde vragen zijn hier in te zien.