Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 maart 2019

Schriftelijke vragen aan minister n.a.v. vragen D66-fractievolger Fedde Makkinga

Fedde Makkinga, fractievolger van D66 Renkum, heeft deze week vragen gesteld aan D66-kamerlid Vera Bergkamp over het feit dat bij de officiële verklaring van premier Mark Rutte n.a.v. de aanslag in Utrecht op televisie geen doventolk zichtbaar was. Bergkamp heeft hierover direct de onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
  1. Herinnert de minister zich het plenaire debat over de wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd waarbij een doventolk aanwezig was op de publieke tribune van de Tweede Kamer zodat ook bezoekers met een auditieve beperking het debat konden volgen?
  2. Deelt de minister de mening dat overheidsinformatie op een voor iedereen toegankelijke wijze beschikbaar moet zijn? Zo ja, aan welke eisen moet deze informatie en de wijze waarop deze wordt gecommuniceerd voldoen?
  3. Deelt de minister de mening dat het kabinet, wanneer er sprake is van reguliere televisie uitzendingen zoals de wekelijkse persconferentie van de premier of vicepremier, informatie op een toegankelijke wijze moet overbrengen, ongeacht mensen hun eventuele auditieve beperking? Zo ja, hoe draagt de minister er zorg voor dat alle mensen direct toegang hebben tot deze informatie? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt de minister de mening dat wanneer er sprake is van een acute crisissituatie, zoals in Utrecht, en de regering of overheidsinstanties hierover op televisie verklaringen afleggen, deze verklaringen voor iedereen te volgen moeten zijn, ongeacht eventuele beperking? Zo ja, is de minister bereid te kijken naar de rol die een doventolk hierbij zou kunnen spelen?
Zoals u ziet komen dankzij de alertheid van betrokken Renkumse inwoners als Fedde via onze D66-kamerleden onderwerpen op de landelijk politieke agenda die daar terecht thuishoren en waar inwoners van onze gemeente baat bij hebben.