Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 november 2019

D66 heeft geknokt voor de bibliotheek … en blijft dat doen.

De fractie van D66 heeft er hard voor gestreden om bezuinigingen op de bibliotheek in Renkum geheel of gedeeltelijk te stoppen. De fracties van de PRD, Gemeente Belangen en het CDA dienden een amendement in dat geen structurele oplossing met financiële dekking bood om de grote bezuinigingen op de bibliotheek voor meerdere jaren te kunnen stoppen. D66 werkte met Groen Links, PvdA en VVD samen aan een amendement waar wel mogelijkheden tot behoud van de bibliotheek in Renkum in zaten, inclusief de financiële dekking daarbij.

Eind 2021 / begin 2022 moeten we de strijd weer opnieuw aangaan om de bezuinigingen voor 2023 en de jaren daarna een halt toe te roepen. We hopen en vertrouwen erop dan te kunnen rekenen op de vele betrokken inwoners en andere politieke partijen om ook dan die bezuiniging een halt toe te roepen.

Ook zijn wij blij dat we met hetzelfde amendement de mantelzorgers, vrijwilligers en het Renkums Beekdal hebben kunnen helpen.

De bijdrage van D66 uit de raadsvergadering van 6 november jl. en het amendement waarmee we de bezuinigingen voor de bibliotheek Renkum voor de aankomende jaren hebben weten te beperken kunt u inzien via deze links: