Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 mei 2020

Motie ‘Inclusiebeleid in Corona-crisistijd’ aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei jl. is de D66-motie ‘Inclusiebeleid in Corona-crisistijd’ aangenomen. Tijdens de vergadering gaf Hanneke Mijnhart namens D66 Renkum aan dat de motie is ingediend om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking, hun vertegenwoordigers en belangenorganisaties meer dan tot nu toe het geval was betrokken gaan worden bij de versoepeling van de Coronamaatregelen. Daarmee waarborgen we een inclusieve samenleving waarin ook echt iedereen kan deelnemen aan het openbare leven in onze gemeente.

U kunt hier de motie ‘Inclusiebeleid in Corona-crisistijd’ lezen. Hieronder kunt u de bijdrage lezen zoals D66-raadslid Hanneke Mijnhart die heeft voorgedragen tijdens de raadsvergadering van 28 mei:

Voorzitter,

D66 dient de motie Inclusiebeleid in Corona-crisistijd in, samen met de PvdA , GroenLinks en de VVD.
Heerlijk om alle toenemende bedrijvigheid en drukte weer te zien in onze dorpen. Overal sportende kinderen en hardlopers en fietsers en wandelaars. Een rij buiten voor de bibliotheek die weer open is. Om blij van te worden. Per 1 juni mag de horeca weer open, lekker in het zonnetje op een terras zitten.

Wie ook weer snakken naar wat meer hoop en perspectief dat zijn de mensen met een beperking en mensen met gezondheidsproblemen zoals kwetsbare ouderen. Voor hen hebben de Corona-maatregelen vaak een grotere impact en nu er een versoepeling van de maatregelen is moet deze groep ook kunnen aanhaken en mee kunnen doen.

En dat is lastig: de 1,5 meter samenleving met de stickers en lijnen waarmee beschikbare plaatsen en looproutes worden aangegeven, die werken niet voor mensen met een visuele beperking en deze aanwijzingen zijn soms niet te begrijpen voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is nu nauwelijks openbaarvervoer voor mensen met een beperking. Er rijdt geen Buurtbus en Avan rijdt per 1 juni met veel restricties waardoor veel mensen niet veilig mee kunnen omdat zij geen hulp krijgen van de chauffeur. Het is ook lastig voor mensen met een chronische darmziekte of ernstige incontinentie om van huis te gaan omdat er geen vrije toegang tot toiletten is. Voor Corona liep je zo een restaurantje binnen om van het toilet gebruik te maken, dat is nu niet meer mogelijk.

Voorzitter, wat is er voor nodig dat mensen met een beperking kunnen aanhaken juist nu de maatregelen versoepelen? Het meest effectief is om dat aan deze groep en hun vertegenwoordigers te vragen en hen mee te laten denken. Dat lijkt nu nog veel te weinig te gebeuren en dat snap ik ook wel. Als je als bedrijf weer op gaat starten, dan heb je veel werk om de binnen- en buitenruimte en je werkwijze ‘Coronaproof’ te maken. Ik ben aan het spitten geweest in allerlei adviezen en voorschriften voor bedrijven en maatschappelijke organisaties en ook adviezen aan gemeenten over de versoepeling van de maatregelen en, onbedoeld denk ik, lees ik NIETS over het rekening houden met mensen met een beperking.

Daarom willen we dat het college mensen met een beperking, hun vertegenwoordigers en belangenorganisaties bij de verdere uitwerking van de versoepeling van de Corona-maatregelen betrekt, zodat zij volwaardig en evenredig kunnen deelnemen aan het openbare leven. Het is een heel nieuwe situatie waarin wij ons bevinden. We moeten het samen uitvinden met de mensen die het aangaat.