Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 juli 2020

De grens is bereikt, verder bezuinigen kan niet meer

Net als voor vele andere gemeenten in Nederland geldt ook voor Renkum dat de financiële situatie zorgelijk is. En net als elke andere partij in de gemeenteraad heeft D66 graag het gemeentelijke huishoudboekje op orde. Uiteraard willen wij daarbij dat voor ons belangrijke onderwerpen als een inclusieve samenleving, een duurzame toekomst, behoud van natuur- en landschapswaarden, kunst- en cultuurvoorzieningen en Renkum als Airbornegemeente worden behouden en verder uitgebouwd. Door nog maar weer eens te kijken naar wat er eventueel allemaal anders zou kunnen in de Renkumse samenleving zal het ook vast wel weer lukken om voor de gemeente Renkum een sluitende begroting in te gaan dienen. Maar als dat nu ook echt daadwerkelijk gaat gebeuren wordt in de ogen van D66 een start gemaakt met de uitholling van die Renkumse samenleving. Dan staan naast de voorzieningen voor onze kwetsbare inwoners ook alle andere hiervoor genoemde, belangrijke D66-thema’s op het spel.

Er valt wat D66 Renkum betreft op dit moment dan ook niet meer te praten over nieuwe lokale bezuinigingen. Als we dat wel doen staan de primaire levensbehoeften van onze gemeente op het spel. De luxe hebben we afgelopen jaren inmiddels wel ingeleverd. De investeringen in de toekomst zijn door ons tot een minimum teruggebracht. Het kan niet zo zijn dat we moeten praten over wat wel belangrijk is maar wat we niet meer gaan doen. De tijd is aangebroken dat we als gemeente zeggen: “Het is genoeg; tot hier en niet verder!” Door raadsbreed, dus als collectief te spreken vanuit één mond en aan te geven dat de bezuinigingsgrens voor de gemeente Renkum echt is bereikt tonen we volgens D66 als volksvertegenwoordigers juist onze verantwoordelijkheid. Door ons college als hoogste bestuursorgaan te steunen in hun boodschap naar de provincie en het rijk. We staan dan namelijk gezamenlijk ergens voor; voor onze gemeenschap die niet verder uitgehold kan worden.

Als lokale D66-fractie hebben we de afgelopen weken de landelijke en provinciale D66-fracties een brief gestuurd met bovenstaande boodschap. Onze brief naar de landelijke fractie is mede ondertekend door 26 Gelderse lokale D66-fracties. Zo komt het Renkumse D66-geluid ook bij de hogere overheden terecht en daarbij staan we dus niet alleen.

Beide brieven zijn hier te lezen:

Brief Kamerfractie D66

Brief Provinciale fractie D66

D66 blijft strijden voor een (financieel) vitale Renkumse samenleving waar plek is voor iedereen!