Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

Motie ‘Toegankelijkheid is de norm’

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni, die hier is terug te kijken, werden de Voorjaarsnota en de Perspectiefbrief besproken. D66 had voor deze vergadering de motie ‘Toegankelijkheid is de norm’ opgesteld die samen met Groen Links werd voorgelegd in de raad. De motie werd unaniem aangenomen.

D66 is blij dat dat gebeurd is, want ondanks de grote aandacht die zowel de Wmo 2015 als het VN-verdrag ‘Handicap’ genereerde voor participatie, nam de mate waarin mensen met een lichamelijke beperking in de samenleving deelnemen de afgelopen jaren niet toe. Het aandeel mensen met een lichamelijke beperking dat aangaf te kunnen leven zoals zij zelf willen, nam volgens onderzoek dat is gepubliceerd in 2020 zelfs af. Als het gaat over toegankelijkheid in relatie tot mensen met een lichamelijke beperking, gaat het vaak in eerste instantie over de barrières die het voor een persoon moeilijk of onmogelijk maken om ergens toegang toe te krijgen, de zogenaamde drempels. Er is van alles beschreven, maar het werkt niet omdat toegankelijkheid niet tijdig en serieus bij nieuwe plannen bekeken wordt. Toegankelijkheid is meer een sluitpost als alles al geregeld is. Met de motie ‘Toegankelijkheid is de norm’ is het college opgedragen bij alle projecten waarbij de gemeente als opdrachtgever en/of subsidieverstrekker fungeert, een goede toegankelijkheid voor iedereen na te streven. Dat dient zij te doen door ervoor te zorgen dat minder valide inwoners en/of belangenorganisaties worden betrokken bij de uitvoering van toegankelijkheid voor een ieder.