Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

Raadsrubriek ‘Democratie in een nieuw jasje’

In de Rijn en Veluwe van woensdag 30 juni 2021 staat de Raadsrubriek ‘Democratie in een nieuw jasje’. In de rubriek doen Tristan Stokman (lid Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen) en lijsttrekker van D66 Renkum Fedor Cuppen een pleidooi voor het instellen van een burgerraad:

Democratie in een nieuw jasje

De klassieke bestuursvormen blijken niet altijd meer goed te werken. Volgens Tristan Stokman (lid Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen) en Fedor Cuppen (lijsttrekker D66 Renkum) kan een burgerraad daar verandering in brengen. Dit moet niet worden verward met de burgerraad die in Renkum is gebruikt voor o.a. het afvalbeleid en de Omgevingswet. De burgerraad waar Fedor en Tristan op doelen is een willekeurige, door loting samengestelde groep mensen die samen een wekenlang traject ingaan om oplossingen te verzinnen voor bepaalde problemen.

Fedor: “Een belangrijke waarde voor D66 Renkum is ‘verbinden’. Dat verbinden ontstaat door betrokkenheid van mensen. We moeten dus zorgen dat we die betrokkenheid zien, koesteren en inzetten…”

Tristan: “De burgerraad draait bij uitstek om de dialoog tussen mensen die zich samen in een onderwerp verdiepen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met experts. Dat zorgt ervoor dat inwoners deskundiger worden, genuanceerder worden in hun politieke besluitvorming en meer oog krijgen voor de complexiteit van die politieke besluitvorming.”

Fedor: “Zo kunnen politici en inwoners naar elkaar toe groeien en dat is precies wat we in de steeds scherpere, gepolariseerde politieke cultuur nodig hebben. Een burgerraad kan zowel de kwaliteit van bestuurlijke beslissingen verbeteren als de politieke betrokkenheid van de Renkumse inwoners stimuleren.”

Tristan: “Precies! Een ander voordeel van een burgerraad is dat het een wisselende en eerlijk geselecteerde groep is. Door de loting komen er mensen in die anders niet hadden meegepraat bij besluitvorming. Zo krijgen ze invloed naast mondige inwoners die vaker te horen zijn. Op die manier ontstaan nieuwe inzichten, doordat een burgerraad een probleem vanaf een veilige, niet-vooringenomen afstand bekijkt en bespreekt.

Burgerraden zijn een relatief nieuw idee, dus moeten de verwachtingen over bijvoorbeeld de haalbaarheid van plannen die een burgerraad oplevert vooraf goed duidelijk zijn. Ook moeten inwoners weten wat er met hun input gebeurt en zal steeds met iedereen in Renkum gedeeld moeten worden wat er concreet gedaan is.”

Fedor: “Het invoeren van een burgerraad kan en mag gaan met vallen en opstaan. Het inzetten van een burgerraad betekent in ieder geval dat er een interactievere democratie komt. Dat zal leiden tot nieuwe inzichten van allerlei groepen én een kleinere kloof tussen de Renkumse inwoners en ‘Het gemeentehuis’. Er is genoeg bewijs wat uitwijst dat dit middel een groot succes kan worden.”

Tristan: “Waar wachten we nog op?!”

Wilt u met ons meedenken over een nieuwe manier van inwonerparticipatie? Of wilt u met ons in gesprek over Renkumse politieke thema’s? Neem dan contact op met D66 Renkum via renkum.d66.nl.