Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 september 2021

Overlijden oud-raadslid en oud-wethouder Chris van Waveren

Op 4 september jl. overleed Chris van Waveren op de leeftijd van 83 jaar. Hij was raadslid voor D66 en vervolgens tot 2004 wethouder.

Chris van Waveren heeft onder andere veel betekend voor het monumentenbeleid in de gemeente Renkum. Hij heeft als portefeuillehouder de monumentencommissie nieuw leven ingeblazen. Daardoor kwam er een inventarisatie van onze monumenten tot stand en een monumentenverordening. Chris rekende ook zaken als ‘beschermd dorpsgezicht’ en ‘martiaal monument’ – betrekking hebbend op de oorlogshandelingen van 1944 – bij het monumentenbeleid. Iets waar we vandaag nog steeds veel belang aan hechten, denk aan de jaarlijkse Airborne herdenkingen.

In 2014 werd met zijn medewerking de gerestaureerde Renkumse Molen weer geopend.

Chris heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de Brede school, rond 2000 een heel nieuw concept voor het samenvoegen van basisschool en kinderopvang.

Chris van Waveren was een ervaren en bekwaam bestuurder. Wij bedanken hem voor alles wat hij voor onze gemeente heeft gedaan.

Het bestuur van D66 Renkum