Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 oktober 2021

Meer kansgelijkheid op de Renkumse woningmarkt

Tijdens de raadsvergadering van 29 september jl. diende D66 de motie ‘Woningmix bouwplannen’ in. Deze motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De motie heeft als doel de kansgelijkheid op de Renkumse Woningmarkt te vergroten voor iedereen. Vooral jongeren, starters, alleenstaanden, ouderen en hulpbehoevenden verdienen een eerlijkere kans om een woning te kunnen huren of kopen in de gemeente Renkum. De motie ‘Woningmix bouwplannen’ draagt daaraan bij doordat vastgelegd gaat worden dan ten minste 25% van alle woningen die in Renkum worden gebouwd in de sociale huur- en koopsector moeten worden gebouwd. Dat is één van de vele maatregelen die wat D66 betreft nodig zijn om voor iedereen die dat wil en dit dat nodig heeft een betaalbare woning te garanderen in Renkum.

Lees hier de motie ‘Woningmix bouwplannen’.