Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdhulp onze zorg!

Op dinsdag 18 november organiseren de plaatselijke afdelingen van GroenLinks en D66 in Renkum een gesprek over de toekomst van jeugdhulp in Renkum onder het motto “Jeugdhulp onze zorg “. Deskundigen zullen aan tafel met vertegenwoordigers van cliënten de transitie van de jeugdzorg naar Gemeenten bespreken. Onze gasten zijn afkomstig van onder meer Bureau Jeugdzorg, het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling ( AMHK ), het Leo Kannerhuis en cliëntvereniging Zorgbelang. Twee Provinciale Statenleden, Lucia van Milaan (D66) en Renske Waardenburg (GroenLinks), zijn aanwezig met hun expertise over wat er allemaal verandert.
Betrokken inwoners uit de Gemeente Renkum zijn van harte welkom bij dit gesprek.

Achtergrond

Het is bijna 1 januari en dan moet de jeugdzorg zijn ondergebracht bij de gemeenten. Maar medewerkers houden rekening met overgangsproblemen waardoor een soepele transitie naar een goede jeugdhulp mogelijk in gevaar kan komen. Het is de bedoeling om in het gesprek over de toekomst van de jeugdhulp in Renkum een beeld te krijgen hoe de direct betrokkenen de transitie ervaren. In oktober is het wettelijk kader voor de jeugdhulp door de Gemeenteraad vastgesteld. Maar waar moeten we in de uitvoering rekening mee houden? Welke gevaren en welke kansen zijn er?

De volgende gasten hebben toegezegd te komen:
• Linda van Kooij (senior beleidmedewerker Zorgbelang)
• Chantal Feijen (regiomanager Pactum)
• Maike Valk (medewerker bureaudienst AMK, onderdeel van Bureau Jeugdzorg)
• Arianne Schuurman (hulpverlener Bureau Jeugdzorg, onderzoek en hulp bij zorgmeldingen politie, ook betrokken bij AMHK vorming)
• Mariska Markhorst (beleidsmedewerker Leo KannerHuis)
• nog nader in te vullen: medewerker Solidez
• Lucia van Milaan (lid Provinciale Staten voor D66)
• Renske Waardenburg (lid Provinciale Staten voor GroenLinks)

Plaats en Tijd:

Concertzaal, Rozensteeg 3 Oosterbeek
18 november, aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur
Toegang vrij.

D66-GL

Laatst gewijzigd op 22 november 2018