Steun ons en help Nederland vooruit

Coen is vanaf begin 2011 actief voor de D66 fractie in Renkum. Eerst als commissielid en sinds maart 2014 als raadslid.

Coen werkt al meer dan 15 jaar als projectleider in het publieke domein. Verantwoordelijk voor (uitvoerings)projecten op het gebied van natuur, landbouw, cultuurhistorie, water en recreatie. Momenteel als projectleider bij Waterschap Rivierenland. Coen woont met vriendin en twee kinderen in Oosterbeek.

De gemeenteraad is er niet voor zichzelf maar voor de inwoners. Samen met de inwoners van Renkum werken aan een mooiere leefomgeving en een open en transparante politiek zijn belangrijke drijfveren voor Coen

Tel: 06-45036328

Meer van Coen van Dijk