Steun ons en help Nederland vooruit

Klaas-Jan Engelsma

Kandidaat raadslid 2018 - 2022

50 jaar

Oosterbeek

Klaas-Jan woont sinds 2006 met zijn gezin in de gemeente Renkum. Sinds die tijd heeft hij zich op diverse terreinen met veel plezier bezig gehouden met de samenleving in Renkum en de lokale politiek. Dit deed hij als betrokken burger. Nu wil hij graag als gemeenteraadslid die betrokkenheid vergroten.

Klaas-Jan werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en werkt door het hele land aan de huisvesting van de departementen. Duurzaamheid en innovatie vind hij daarin belangrijk. Hij streeft naar een gezonde verhouding van bebouwing versus groen. Hij weet hoeveel impact bestuurlijke en politieke besluiten kunnen hebben op de omgeving en beleving van mensen. Die kennis en ervaring wil hij inzetten in de fractie van D66.  Hij wil zich verder inzetten voor een evenwichtige verdeling van de voorzieningen over de gemeente.