Steun ons en help Nederland vooruit

Peter Kraak

Raadslid

65 jaar

Oosterbeek

Peter is sinds het voorjaar 2013 steunfractielid en werd in september 2016 benoemd als gemeenteraadslid voor D66. Na de verkiezingen van 2018 is hij commissielid en één van de steunfractieleden. Peter woont sinds december 2010 in Oosterbeek. Hij werkt als juridische en strategisch adviseur bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, KNMI.

In de periode tot 2022 zal Peter de nodige aandacht besteden aan de mogelijkheden om tot een waterkrachtcentrale bij de stuw Driel te komen. De implementatie van de Omgevingswet en wat dat betekent voor de inwoners van de gemeente is wel het belangrijkste onderwerp om actief aan bij te dragen. Gemeente Renkum wil nogsteeds het profiel houden van een kunstenaarsvriendelijke gemeente. Daartoe moet in de komende periode concrete stappen worden gezet om te komen tot een centrum voor kunst, cultuur en landschap. Openstelling van het vliegveld Lelystad heeft mogelijk grote consequenties voor de inwoners van onze gemeente. De ontwikkelingen rond de vliegbewegingen worden door Peter actief gevolgd en waar nodig wordt actie ondernomen.

In zijn vrije tijd is Peter vrijwilliger bij de muziekgroep van de Airbornewandeltocht, Stuwwalloop en is enthousiast deelnemer aan de werkgroep onderhoud park Bato’s wijk in Oosterbeek. Recent speelt hij weer alt saxofoon in verenigingsverband.

Meer van Peter Kraak