Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de partij-organisatie, de ledenadministratie, de afdelingsactiviteiten en het interne democratisch proces.

Fractie

Het geluid van D66 wordt in de gemeente Renkum verwoord door onze vier raadsleden: Mandy Kreuzen, Hanneke Mijnhart, Danielle Bondt en Fedor Cuppen. De raadsleden worden in hun werkzaamheden ondersteund door commissie- en steunfractieleden. U kunt contact opnemen met de fractie via email: infod66renkum@gmail.com  

Wethouder

Jasper Verstand is namens D66 wethouder in het college van Burgemeester en Wethouders.