Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur

Renkum wil graag een kunstenaarsgemeente zijn. Dit hoeft niet direct meer geld te kosten. Het gaat vooral om het stimuleren van activiteiten en het leggen van verbindingen tussen culturele partijen enerzijds en bijvoorbeeld ondernemers anderzijds. Om zelf actief bij te dragen aan het kunstklimaat zal de gemeente jaarlijks, naast de dorpsdichter, een beeldend kunstenaar aanstellen die de tijdgeest kan verbeelden.

D66 steunt één initiatief voor een centrum voor landschap, kunst en cultuur. Een financiële bijdrage in de totstandkoming behoort tot de mogelijkheden. D66 wil meer kunstenaars huisvesten. Wat ons betreft komen in het centrum voor landschap, kunst en cultuur minimaal 50 plekken voor kunstenaars beschikbaar. Het tijdelijke kunstenaarscentrum op de Hes West moet daar een vaste plek krijgen wanneer het terrein opnieuw wordt ontwikkeld. Daarnaast worden projectontwikkelaars uitgedaagd bij nieuwbouwplannen rekening te houden met ruimte voor kunstenaars.
Voor toekomstige generaties is de waarde van cultuur bijbrengen belangrijk. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de cultuureducatie. De gemeente ondersteunt ze daarin. D66 wil dat cultuuronderwijs blijft bestaan en dat lokale cultuuraanbieders blijvend betrokken worden.

Dit gaan we doen:

  • Mogelijk maken dat er één hoogwaardig nieuw, museaal centrum voor landschap, kunst en cultuur komt, als toeristische trekpleister en als motor voor toeristische innovatie.
  • De gemeente zet zich in voor de realisatie van permanente huisvesting voor kunstenaars op de Hes West. Ze gaat daarvoor in overleg met de betrokken vastgoedeigenaren.
  • Projectontwikkelaars stimuleren om in bouwplannen ook atelierwoningen te realiseren.
  • Naast de dorpsdichter komt er ook een dorps beeldend kunstenaar.
  • We zijn voor de vestiging van een papiermuseum, bij voorkeur in het dorp Renkum. De gemeente maakt daar in bouwplannen ruimte voor. De gemeente ondersteunt de Stichting Vrienden van het Papiermuseum ook met het vinden van subsidies. De vestiging en exploitatie zijn geen taken van de gemeente.
  • Het cultuuronderwijs ondersteunen door de ontwikkeling van educatieve programma’s te faciliteren, en lokale kunstaanbieders en onderwijs blijvend te verbinden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018