Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

Duurzaamheid moet onderdeel zijn van alles wat de gemeente doet op elk beleidsterrein. De gemeente is in 2040 klimaatneutraal. De ontwikkeling is in gang gezet maar gaat te langzaam. De komende jaren wil D66 steviger inzetten op het verleiden van inwoners, verenigingen en ondernemers om meer duurzame maatregelen te nemen. De gemeente geeft zelf al het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door de aanschaf van elektrische auto’s. Het uitgangspunt is: laten zien en doen!

Dit gaan we doen:

 • Ruimte bieden aan initiatieven om een zonneveld te creëren, mits dit landschappelijk goed kan worden ingepast.
 • Alle geschikte gemeentelijke daken worden benut voor zonnepanelen. De gemeente gebruikt de energie zelf of stelt het via een energiecoöperatie beschikbaar aan inwoners en andere belangstellenden.
 • Inwoners van Heveadorp hebben het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een waterkrachtcentrale in de Rijn. We willen graag dat de waterkrachtcentrale er komt en ondersteunen daar waar nodig de initiatiefnemers om dat te realiseren.
 • Initiatieven voor het plaatsen van windmolens worden positief benaderd. Draagvlak is essentieel.
 • De plaatsing van kleine windturbines op huizen en bedrijven stimuleren.
 • Bedrijven die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren ondersteunen en faciliteren.
 • Bedrijven laten voldoen aan de geldende regels van duurzaamheid. De gemeente zorgt ervoor dat bedrijven worden gecontroleerd en dat de regels worden gehandhaafd.
 • Alle nieuwbouwhuizen worden gasloos gebouwd en een bestaande wijk moet als pilot gasloos worden gemaakt.
 • Stimuleren dat er een warmwaternetwerk wordt aangelegd vanaf de papierfabriek van Parenco en proberen dat daar waar mogelijk gebouwen en huizen erop worden aangesloten.
 • Alle nieuwe bedrijfsauto’s van de gemeente worden elektrisch.
 • De gemeente gaat ‘circulair’ inkopen.
 • Inwoners stimuleren om bij verplaatsingen in en tussen de dorpen meer gebruik te maken van de fiets.
 • Sportverenigingen ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties met kennis en advies en waar mogelijk met een duurzaamheidslening. De lagere energierekening komt ten gunste van de sportclub.
 • Laadpalen laten plaatsen voor elektrische auto’s en fietsen op diverse plaatsen in de gemeente, onder andere daar waar gebruik kan worden gemaakt van de trolleybovenleiding.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018