Steun ons en help Nederland vooruit

Economie

Renkum is een ondernemende gemeente met een grote diversiteit aan ondernemers. Deze ondernemers zijn belangrijk voor onze dorpen: zij zorgen voor werkgelegenheid en leefbaarheid. In de afgelopen periode heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de contacten met de ondernemers. De bedrijvencontactfunctionaris zorgt ervoor dat de gemeente bereikbaar en aanspreekbaar is. D66 wil nog meer inzetten op een goed ondernemend netwerk, ook in regionaal verband met gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Goede contacten met ondernemers zijn voor de gemeente belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren aan het werk te helpen.

De winkelcentra van Doorwerth, Renkum en Oosterbeek moeten verder worden versterkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de ondernemers. Leegstand van winkel- en bedrijfspanden moet worden voorkomen. Waar mogelijk wordt ruimte gegeven voor transformatie.

Dit gaan we doen:

 • Actief inzetten op een beter MKB beleid. Streven naar een plek in de Top 10 bij de uitreiking van de prijs voor de MKB vriendelijkste gemeente in 2020.
 • Alle dorpen worden voorzien van glasvezel. De gemeente gaat in overleg met de leveranciers om dit te bewerkstelligen.
 • Renkum gaat weer deelnemen aan een nieuw programma Ik Start Smart om startende ondernemers te ondersteunen. Onderzoeken of een Renkums ondernemersplatform mogelijk is om de onderlinge verbinding te versterken, en een ondernemersservicepunt opzetten.
 • De gemeente verbetert de administratie van gegevens van bestaande ondernemers. Dat helpt om de communicatie met ondernemers te verbeteren en te intensiveren.
 • Werken aan het omvormen van niet meer in gebruik zijnde of overbodige bedrijventerreinen.
 • Detailhandel concentreren in de centra van Renkum en Oosterbeek en voorkomen van detailhandel buiten de centra.
 • De winkelcentra van Renkum, Doorwerth en Oosterbeek moeten door samenwerking met ondernemers verder worden versterkt.
 • De Weverstraat in Oosterbeek blijft een winkelstraat en het Raadhuisplein blijft een plein en wordt aantrekkelijker gemaakt.
 • De resterende maatregelen Renkum centrum worden zo snel mogelijk uitgevoerd.
 • Doorgaan met de organisatie van bedrijvenbijeenkomsten.
 • Uitvoeren van de Nota Economie en het opzetten van een ondernemersloket.

Regionale samenwerking

Economie is niet een onderwerp dat een gemeente alleen lokaal kan organiseren. Daarvoor moeten vooral de regionale krachten worden gebundeld. Daarom willen we in de komende periode:

 • De ambitie van de regio blijven steunen om in te zetten op de thema’s Health,  Food en Energy.
 • De bereikbaarheid verbeteren. Daarom zoeken we de samenhang tussen de portefeuilles economie en mobiliteit en geven bijvoorbeeld prioriteit aan belangrijke initiatieven, zoals de snelle en duurzame verbinding tussen de stations Arnhem en Ede-Wageningen en de snelfietsroute tussen beide steden.
 • De regionale Economic Board (samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid) blijven we steunen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018