Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

De gemeente Renkum heeft een jaarlijkse begroting van 76 miljoen, waarvan meer dan de helft besteed wordt aan zorg, inkomen en participatie. Gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee om moeten gaan. D66 heeft de afgelopen jaren mede zorg gedragen voor het gezond houden van de begroting. Renkum heeft de afgelopen jaren tegenvallers kunnen verwerken zonder de gemeentelijke belasting te hoeven verzwaren.

De gemeentelijke financiën staan onder druk. Het Rijk draagt taken en verantwoordelijkheden over aan de gemeenten. Helaas gaat dit gepaard met bezuinigingen en worden tegelijk veel uitgaven verplicht gesteld. Hierdoor hebben de Renkumers geen invloed op een groot deel van het gemeentelijke budget. D66 vindt dat er een duidelijk signaal naar Den Haag moet dat gemeenten meer te zeggen krijgen over de besteding van belastinggeld.

We vinden inwonersinitiatieven belangrijk, onder meer omdat ze de sociale samenhang vergroten. Vaak redden de inwoners van deze initiatieven zichzelf, maar daar waar dat nodig is willen we dat de gemeente hen financieel kan ondersteunen. De subsidieregeling voor inwonersinitiatieven moeten daarom blijven bestaan.

Het sociale domein vergt een integrale aanpak over alle beleidsvelden van de gemeente heen. We vinden dat dit ook in de begroting zichtbaar moet zijn. Daarom willen we de begroting graag aanpassen en het sociaal domein niet meer als een apart onderdeel in de begroting opnemen maar uitgaan van een nieuwe integrale aanpak.

Ons uitgangspunt is een goede dienstverlening aan de inwoners. We doen er van alles aan om inkomsten en uitgaven in balans te houden en verhoging van kosten tegen te gaan. We zijn terughoudend met de inzet van zorgvuldige opgebouwde reserves. De onroerend zaakbelasting is alleen verhoogd met een inflatiecorrectie. Maar op een aantal zaken bereiken we de ondergrens: bijvoorbeeld bij het onderhoud van wegen en groen. Nu niet investeren leidt straks tot hogere kosten. Ook is extra geld nodig voor goede schoolgebouwen, sportaccommodaties en verkeersveiligheid.

D66 staat voor degelijke overheidsfinanciën, maar ook voor goede voorzieningen en een prettige leefomgeving. Als het nodig is moet daarin geïnvesteerd worden. Mocht blijken dat de reserves ontoereikend zijn, dan is het ook mogelijk – en uit te leggen – dat aan de inwoners van Renkum een bijdrage wordt gevraagd om de gewenste investeringen te doen.

Dit gaan we doen:

  • Doorgaan met een degelijk financieel beleid waarbij we de lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden.
  • De subsidieregeling voor inwonersinitiatieven blijft bestaan.
  • Extra investeren in groen, wegen, scholen, sportaccommodaties, verkeersveiligheid en het op peil houden van de dienstverlening. Geen onnodige reserves aanhouden.
  • De gemeentebegroting actualiseren door de middelen van het sociaal domein niet meer als apart onderdeel te zien.
  • De toeristenbelasting wordt de komende vier jaar niet verder verhoogd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018