Steun ons en help Nederland vooruit

Wat voor een gemeente willen we zijn

D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen en wil dat de gemeente deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is vaak net zo belangrijk en effectief als wat de overheid kan doen.

Tegelijkertijd zien we dat de structuren waar mensen elkaar vinden en waarop zij kunnen terugvallen verdwijnen. De samenleving is complexer geworden. We willen mensen helpen bij het vinden van hun weg in deze complexe tijd. We willen werken aan een sterke gemeente, die schouder aan schouder met de inwoners naar oplossingen zoekt, aanspreekbaar is, verantwoordelijkheid neemt en de goede antwoorden vindt op lastige vragen.

Van 2014-2018 maakte D66 deel uit van het college in Renkum. In deze periode is een aantal ontwikkelingen, die wij belangrijk vinden, in gang gezet, zoals:

  • Een gemeente die optreedt als partner; een dienende gemeente.
  • Een politiek bestuur en een ambtelijk apparaat die initiatieven omarmen,  ondersteunen en helpen uit te voeren.
  • Een gemeente die ook gewoon doet wat zij moet doen als gemeente en dat ook goed doet.

Er is al veel bereikt, maar de veranderende samenleving vraagt erom dat we blijven meebewegen. Voorop staat dat we een goede, professionele overheid willen hebben.

De Rijksoverheid draagt steeds meer taken over aan gemeenten, maar wel vaak met minder geld. Dat betekent meer verantwoordelijkheid en meer kennis en kunde. Onderwerpen zijn ook steeds meer met elkaar verbonden. Dat vraagt om een integrale manier van denken en handelen, van de ambtelijke organisatie, maar ook van het college en de raad. Mensen en organisaties verbinden vanuit de verschillende doelgroepen en beleidsvelden is een van de grootste uitdagingen van de komende jaren.

Samenwerken met andere gemeenten

Samenwerking in de regio is niet alleen uit nood geboren. Het biedt ook kansen. Een sterke economie realiseren we ook door een stevige regionale samenwerking. Bereikbaarheid is bijvoorbeeld een thema dat een regionale aanpak vergt. D66 wil regionale samenwerking vooral positief insteken. D66 stelt zich wel de vraag of samenwerking in de toekomst voldoende is om voor jou als inwoner van Renkum, een zo goed mogelijke overheid te zijn. Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Voor een kleine gemeente als Renkum is dat moeilijk, ook als we samen blijven werken met andere gemeenten

Laatst gewijzigd op 22 november 2018