Steun ons en help Nederland vooruit

Inwoners

Iedereen is voor ons gelijk, mensen met en zonder een beperking, of ze nu hetero, homo, lesbisch of transgender zijn. Ook naar nationaliteit en afkomst maken we geen onderscheid. De inwoner staat centraal, inwoners maken de samenleving. De overheid is er voor iedereen en denkt in kansen in plaats van onmogelijkheden. D66 streeft ernaar kansen en mogelijkheden van de inwoners te verwezenlijken. We hebben wat dat betreft als gemeente in de afgelopen jaren al stappen gezet, maar het kan nog beter.

We kunnen als overheid niet meer alles zelf en vragen veel van de inwoners. We zien steeds meer dat de inwoners de handschoen opnemen; inwonerparticipatie is normaal geworden. Maar we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat er projecten zijn die we als gemeente niet los kunnen laten. De ene keer is meer begeleiding nodig dan de andere keer. Dat vraagt per onderwerp om een zorgvuldige afweging. De gemeente moet hierover goed communiceren met de betrokkenen.

We blijven in overleg met de bewoners over de centrumplannen voor Renkum en Doorwerth. In Wolfheze moet de gemeente, samen met de bewoners kijken hoe de leefbaarheid behouden kan blijven. Een dorpshuis is voor Wolfheze belangrijk, het is goed dat de inwoners zelf zich hiervoor inzetten. De gemeente denkt mee en ondersteunt. Dorpsbelang Wolfheze is (net als alle andere dorpsplatforms) een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente.

Op steeds meer plaatsen steken particulieren of bedrijven hun nek uit om dingen te realiseren in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan kunstuitingen en het maken en onderhouden van groene elementen. D66 wil dit verder stimuleren. Binnen een aantal randvoorwaarden kunnen initiatieven worden gesteund. Dat kan door middel van geld of door het beschikbaar stellen van ruimte, kennis en expertise.

Privacy

De gemeente moet zorgvuldig omgaan met (digitale) gegevens van haar inwoners. Alleen gegevens die absoluut noodzakelijk zijn worden bewaard.

Vluchtelingen

Door vluchtelingenstromen in de wereld heeft ook Renkum een plicht om vluchtelingen op te vangen. D66 is zich bewust van de impact en het belang van de opvang in onze gemeente. We willen vluchtelingen helpen en zich thuis laten voelen, zodat ze een aanwinst zijn voor de gemeente. Dat kan alleen als zij zelf een toegevoegde waarde willen en kunnen zijn. Kennis van de Nederlandse taal en een toekomstperspectief qua werk en inkomen zijn daarbij noodzakelijk. Daarom moet de begeleiding vanaf dag één beter; sneller de taal leren en op zoek naar een baan of vrijwilligerswerk. Vluchtelingen dragen bij aan de diversiteit en de kracht van een sterke samenleving.

Dit gaan we doen:

  • De gemeente gaat met inwoners en ondernemers op zoek naar locaties waar gezamenlijke projecten gerealiseerd kunnen worden in de openbare ruimte. De gemeente stelt hiervoor randvoorwaarden op.
  • Een deel van het innovatiebudget sociaal domein kan worden ingezet voor inwonerinitiatieven. Dat kunnen incidentele of structurele zaken zijn. Het gaat daarbij om initiatieven die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in onze dorpen.
  • De gemeente maakt duidelijk aan de inwoners welke persoonsgegevens zijn opgeslagen in digitale systemen en waar ze voor gebruikt worden.
  • We voldoen aan onze jaarlijkse taakstelling en vangen zo mogelijk meer vluchtelingen op. We doen dit samen met de woningbouwvereniging en andere partners. D66 wil dat vluchtelingen zich zo snel mogelijk thuis voelen, inburgeren, de taal leren en aan het werk kunnen gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018