Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit

Verkeer

Voor D66 is verkeer is een belangrijk onderwerp, dan gaat het om zowel de verkeersveiligheid als de bereikbaarheid. D66 wil meer geld uittrekken om een aantal verkeersonveilige plekken in de gemeente veiliger te maken.

De spoorwegovergang in Wolfheze blijft een gevaarlijk punt. In 2018 wordt iets gedaan om de veiligheid te verbeteren, maar voor de langere termijn is een duurzame oplossing nodig. Een verdiepte ligging van het spoor, waardoor een ongelijkvloerse kruising mogelijk wordt. Daarmee is de verkeersveiligheid gediend en ook een snelle treinverbinding (ICE) tussen Arnhem en Utrecht.

De afgelopen jaren is er te weinig uitgegeven aan het onderhoud van onze wegen. Dat moet veranderen: onvoldoende onderhoud leidt op den duur tot hogere lasten en tot gevaarlijke verkeerssituaties.

Parkeren blijft gratis.

Dit gaan we doen:

  • De spoorwegovergang in Wolfheze moet ongelijkvloers worden. Renkum moet zich met andere partners in de regio sterk maken om hiervoor te lobbyen bij ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar deze duurzame oplossing niet op korte termijn gerealiseerd kan worden moet ProRail zo snel mogelijk tijdelijke maatregelen nemen. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 moeten deze maatregelen zijn uitgevoerd.
  • De onveiligste oversteekplaatsen (met name op school-thuisroutes) moeten zo snel mogelijk voorzien worden van extra verlichting en waarschuwingsborden. Prioriteit krijgen de Van der Molenallee in Doorwerth en de oversteekplaats bij de Bredeschool in Oosterbeek Laag.
  • De wijk Kievitsdel in Doorwerth wordt een 30 km/u zone. Indien mogelijk wordt landbouwverkeer hier geweerd. Daarnaast voert de gemeente een actieve lobby voor een afslag van de N225 naar de Groene Waarden en kasteel Doorwerth.
  • De gemeente maakt zich sterk bij de provincie voor het veiliger maken van de provinciale weg tussen Kievitsdel en Veentjesbrug.
  • Drempels op de Benedendorpsweg worden op twee plaatsen verhoogd om de snelheid te remmen, zodat wordt voldaan aan een inrichting die bij een 50 km/u weg hoort.
  • Politie en Openbaar Ministerie moeten veel meer capaciteit vrijmaken voor de handhaving van de verkeersveiligheid. Renkum lobbyt hier actief voor.
  • De Dreijenseweg en de Stationsweg in Oosterbeek worden 30 km/u wegen.
  • Ook de Wolfhezerweg moet op korte termijn opnieuw worden ingericht als een 30 km/u weg, waardoor het veiliger wordt. De fietser krijgt hier voldoende ruimte.
  • De gemeente gaat door met het geven van voorlichting over veilig fietsen aan ouderen en veilig autorijden aan jongeren die net hun rijbewijs hebben.
  • Het budget voor onderhoud van wegen wordt verhoogd, zodat voldaan kan worden aan de door de raad vastgestelde onderhoudsniveaus.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018