Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

D66 is dé onderwijspartij. Levenslang leren is voor iedereen belangrijk om mee te kunnen blijven doen in de snel veranderende samenleving. Voor een gemeente wordt samenwerken met het onderwijs steeds belangrijker. Of het nu gaat om de bibliotheek op school, cultuureducatie, huisvesting of de aansluiting met de jeugdzorg. De gemeente moet hier een goede visie op ontwikkelen, waarbij de vraag aan de orde komt: waar gaat het onderwijs over en waar de gemeente?

Onderwijs is voor iedereen belangrijk, jong en oud. D66 is sterk voorstander van Kindcentra. We willen uitval van leerlingen voorkomen door een actieve controle op de leerplicht. We willen laaggeletterdheid onder volwassenen tegengaan. Een goede aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg is belangrijk en ook kan de gemeente samen met lokale ondernemers jongeren helpen met het vinden van stageplaatsen en werk dat het beste bij hen past. We moeten vaart maken met de bouw van – duurzame – nieuwe scholen in Renkum en Doorwerth. D66 wil hier extra geld voor beschikbaar stellen, omdat het budget van het Integraal Huisvestingsplan ontoereikend is.

De bibliotheek is een belangrijke voorziening en er blijven volwaardige bibliotheken in Renkum en Oosterbeek. De kinderbibliotheek in Doorwerth wordt geïntegreerd in de nieuwe school.

Dit gaan we doen:

  • Een visie ontwikkelen op samenwerking en taakverdeling tussen onderwijs en gemeente.
  • Integrale kindcentra ondersteunen.
  • Extra budget beschikbaar stellen om zo snel mogelijk goede en duurzame scholen te bouwen in Renkum en Doorwerth.
  • Aanpak van jeugdwerkloosheid door een snelle signalering op school of in het sociaal team. De samenwerking met 2GetThere wordt voortgezet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018