Steun ons en help Nederland vooruit

Sport

Gezond leven en sporten zijn belangrijk. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Renkum heeft een Sport- en Beweegteam dat jong en oud stimuleert om te sporten. De samenwerking tussen het Sport- en Beweegteam, scholen, ondernemers en sportverenigingen kan verder worden uitgebreid. Met wat meer wederzijdse ondersteuning kunnen we sportverenigingen draaiend houden. Het Sport- en Beweegteam moet blijven bestaan, ook als de landelijke bijdrage wegvalt.

Er zijn sportaccommodaties in de gemeente die een (financiële) impuls nodig hebben omdat ze aan vernieuwing toe zijn en/of dat ze meer toegankelijk moeten worden voor andere activiteiten, de zogenaamde vitale sportparken. Denk aan activiteiten voor ouderen, mensen met een beperking, kinderopvang en sportlessen van scholen. De provincie ondersteunt dit met subsidie. Voorwaarde is dat de accommodaties op termijn overgedragen worden aan de sportclubs. De eerste jaren krijgen ze ondersteuning van de gemeente.

Ook in de publieke ruimte kunnen sport- en beweegactiviteiten plaatsvinden. Denk aan parken, schoolpleinen, bedrijventerreinen en zorginstellingen. De gemeente kan dit samen oppakken met sportclubs, projectontwikkelaars, scholen e.d. De gemeente is ook een prachtig decor voor sportevenementen. D66 wil daar meer ruimte aan bieden. De Stuwwalloop, de Airbornewandeltocht, de Rijntocht en de Crosstriathlon zijn visitekaartjes voor de gemeente Renkum.

Dit gaan we doen:

  • We willen de professionaliteit van sportaanbieders om kwetsbare doelgroepen te begeleiden verbeteren. Daarvoor is een goede samenwerking nodig tussen sportclubs, buurtsportcoaches, onderwijs en zorgpartijen (fysiotherapeuten, GGD en dergelijke).
  • De samenwerking tussen het Sport- en Beweegteam en de sportaanbieders wordt verder geïntensiveerd. Het Sport- en Beweegteam moet blijven bestaan, ook als de landelijke bijdrage wegvalt.
  • Waar nodig ondersteunen we de verenigingen bij het maken van een visie op de toekomst van de club en de sportparken.
  • We willen het organiseren van sportevenementen vergemakkelijken door een zo eenvoudig mogelijk vergunningsproces.
  • Het zwembad in Oosterbeek blijft bestaan en behoudt de gemeentelijke subsidie.
  • De gymzaal bij de Beatrixschool in Wolfheze blijft behouden voor de school en voor (sport)activiteiten uit het dorp.
  • Sport en spel op basisscholen te stimuleren en daar waar mogelijk te faciliteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018