Steun ons en help Nederland vooruit

Toerisme

Renkum heeft veel te bieden op dit vlak. De afgelopen jaren heeft de gemeente onvoldoende gedaan om hiervan optimaal te profiteren. Een pro-actieve aanpak is gewenst met als inzet het combineren van verschillende thema’s: historie, cultuurhistorie, landschap, kunst. De gemeente heeft hierin een verbindende rol. Zorgen voor een goede samenwerking tussen de verschillende ondernemers en faciliteren. Dit geldt ook voor het Toeristisch Platform Lage Veluwe. De gemeente heeft zelf de taak om de bebording van toeristische hoogtepunten te regelen, die kan beter. Ook kleine initiatieven, zoals de ontwikkeling van camperplaatsen, worden gestimuleerd. Renkum maakt nog onvoldoende gebruik van de toeristische mogelijkheden die de Rijn biedt. D66 wil dat initiatieven die de band van Renkum met de Rijn vergroten worden ondersteund.

Airbornegeschiedenis

De Airbornegeschiedenis is in meerdere opzichten belangrijk voor de gemeente. Nog altijd is het belangrijk om de gebeurtenissen uit september 1944 te herdenken. Er ontstaat wel een andere dynamiek, omdat de mensen die het meegemaakt hebben er straks niet meer zijn. D66 denkt na over hoe we hierop inspelen. Het herdenken blijft daarbij zo belangrijk dat dit niet verloren mag gaan.
De Airbornegeschiedenis kan meer dan nu het geval is een toeristische en economische component worden. In alle dorpen staan herinneringen aan de Airbornegeschiedenis. Ze zijn er wel maar je ziet of beleeft ze niet. Wat D66 betreft worden deze plekken beter herkenbaar en beleefbaar. Het Airbornemuseum en de Airbornewandeltocht spelen een belangrijke rol die zich uitstrekt tot ver buiten de gemeente. De onderlinge samenwerking met de andere Airbornegemeenten moet actiever worden. De door Renkum, Ede, Overbetuwe en Arnhem gezamenlijk aangestelde manager Airborne Regio zal hier komend jaar een plan voor ontwikkelen. Daarnaast moet ook intensiever samenwerking worden gezocht met Wageningen en Rhenen.

Papier

Papier is ook onlosmakelijk verbonden met (het dorp) Renkum en we willen daar aandacht aan besteden. D66 ondersteunt het idee om een papiermuseum te ontwikkelen, waarbij naast aandacht voor de geschiedenis van het papier ook verbanden worden gelegd tussen papier, kunst en cultuur. D66 ziet voor de gemeente een faciliterende rol weggelegd.

Dit gaan we doen:

  • De promotie van de gemeente Renkum vormgeven. We kennen onze sterke  punten wel, maar een integrale (marketing-)visie ontbreekt. Die is nodig om Renkum zowel op economisch als recreatief vlak op de kaart te zetten. Binnen twee jaar moet de visie er zijn.
  • De toeristische bewegwijzering inventariseren en samen met (lokale) recreatieondernemers een verbeterplan opstellen en uitvoeren.
  • Versterken en vernieuwen van de Airborneherdenking en meer afstemming en samenwerking met de andere Airbornegemeenten en met Wageningen en Rhenen.
  • De gemeente blijft de Airborne activiteiten van Renkum Leeft ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018