Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

De meeste inwoners van onze gemeente voelen zich veilig in de dorpen. Toch kan het nog beter. In 2017 was er een flink aantal woninginbraken. De gemeente zal zich meer inspannen om de mensen te wijzen op wat ze zelf kunnen doen om hun veiligheid te vergroten.

Voorkomen is beter, daarom moeten ook achterliggende problemen van overlast en onveilige situaties worden aangepakt. Dit vergt een integrale aanpak. Dit geldt ook voor de brandveiligheid.

Op veel plaatsen in Nederland raken de onderwereld en bovenwereld met elkaar verbonden. Dit heet ondermijning. Onbedoeld werkt de gemeente soms mee aan deze ontwikkeling, door bijvoorbeeld subsidies of vergunningen te verlenen of door het aangaan van vastgoedtransacties. Om dit te voorkomen is een goede informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld de politie en de belastingdienst van belang.

De gemeente kan een Bibobtoets doen (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en zo voorkomen dat met criminele organisaties wordt samengewerkt. Bewustwording bij bestuurders en de ambtelijke organisatie is daarbij essentieel. Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) kan de gemeente hierbij ondersteunen.

Dit gaan we doen:

  • Binnen het programma Bewust Wonen moet nog meer aandacht besteed worden aan de voorlichting aan ouderen en mensen met een beperking over de brandveiligheid in huis.
  • Verhogen van toezicht en handhaving. D66 wil meer toezichthouders op straat.
  • Renkum is zich bewust van de mogelijke verbondenheid van onder- en bovenwereld en werkt samen met diverse instanties (politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst) om dit te voorkomen.
  • In samenwerking met de politie werken aan voorlichtingscampagnes om de veiligheid van de inwoners door het geven van informatie over bijvoorbeeld het opzetten van Whatsapp-groepen te vergroten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018