Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en maatschappelijke participatie

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Bij de uitvoering hiervan staat de inwoner centraal. IIn de gemeente Renkum hebben te veel mensen geen werk. Veel van hen willen wel werken. D66 vindt dat de gemeente meer moet doen om bijstandsgerechtigden sneller aan het werk te krijgen. Betaald werk is het beste middel tegen armoede en voorkomt sociale isolatie.

Oog voor kwetsbare mensen. We hebben elkaar nodig