Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

D66 Renkum gaat en staat voor verbinding tussen mensen, verduurzaming van de leefomgeving en een eerlijke verdeling van kansen voor iedereen.
Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Een verhaal van verbinden, verduurzamen en verdelen

D66 Renkum gaat en staat voor verbinding tussen mensen, verduurzaming van de leefomgeving en een eerlijke verdeling van kansen voor iedereen. Verbinden: In alle dorpen van Renkum moet de onderlinge verbinding tussen inwoners worden vergroot. Als we de handen ineenslaan, met respect voor al onze verschillende achtergronden en beweegredenen, zetten we samen de juiste stappen naar een goede toekomst voor iedereen. Verduurzamen: Vanuit dat wat ons bindt en onze gedeelde waarden gaan we aan de slag en zullen we doen wat nodig is om in Renkum te werken aan een duurzame en harmonieuze leefomgeving voor iedereen. Verdelen: In Renkum moet iedereen een plek kunnen vinden, ongeacht afkomst, identiteit, leeftijd of beperking. Wonen, gezondheid, persoonlijke aandacht, veiligheid en een toekomst met gelijke kansen voor iedereen zijn eerlijk verdeeld over alle generaties.